logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Petržalka

Zriadenie:
1934
Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1933)
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky ( 1946 pričl. o. Devín (1863–1938, 1944–1946 pričl. o. Karlova Ves), Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača, Vajnory; 1971 pričl. o. Čunovo [mošon.], Devínska Nová Ves, Jarovce [mošon.], Podunajské Biskupice (1944 pričl. o. Komárov), Rusovce [mošon.], Vrakuňa, Záhorská Bystrica.
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Petržalka: 1773, 1786, 1808, 1938–1945 Engerau, 1863 Ligetfalva, 1873–1907 Ligetfalu, 1913 Pozsonyligetfalu, 1920–1938, 1945–1946 Petržalka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená odčlenením od farnosti Bratislava-sv.Martina a Bratislava-Nové Mesto r.1934.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1933 - - 1939 - - Füredi, Vavrinec Ladislav, OFM správca farnosti
1938 - - 1938 - - Novajovský, Viktorín Štefan, OFM správca farnosti
1940 - - 1951 - - Finta, Gejza Kazimír, OFM správca farnosti
1951 - - 1954 - - Rabenseifer Alfréd správca farnosti
1954 - - 1959 - - Berkeši, Mikuláš správca farnosti
1959 - - 1990 - - Andódi, Andrej správca farnosti
1992 - - 1993 - - Obonya, Július, SDB farár
1992 - - 1992 - - Tóth Ladislav, farár
1993 - - 1995 - - Pöstényi Jozef, SDB farár
1995 júl 1. 2007 jún 30. Karáč Jozef, farár
1999 - - 2004 - - Kohút František, SDB farár