logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Nové Mesto

Zriadenie:
1770
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Bratislava - Blumentál
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1769 nov. 19. +1775 feb. 18. Ujházy, František (1727?-1775) farár
1775 mar. 21. 1789 máj 1. Klobušický, Matej Jozef farár
1790 apr. 27. 1803 júl 3. Calovino, Pavol farár
1803 júl 19. +1819 máj 11. Kesztler, Juraj farár
1819 máj 18. +1857 jún 2. Metzburg, Jozef farár
1857 feb. 6. 1888 - - Poeck, Jozef farár
1888 - - 1909 - - Havlíček, Vincent Ján farár
1909 - - 1911 - - Juriga Jernyei, Ján farár
1911 - - 1920 - - Čajkovský, Evarist farár
1920 - - +1924 mar. 1. Haverla, Peter farár
1924 - - 1926 - - Oravec, Michal administrátor
1926 - - 1927 - - Cahel, Emil administrátor
1927 - - 1934 - - Pozdech, Augustín administrátor
1934 - - 1939 - - Pozdech, Augustín farár
1949 - 1953 - - Ondrejička, František farár
1953 - 1973 - - Mogyorossy, Ladislav farár
1973 - - 1990 - - Zabák, Ján správca farnosti dekan
1979 - - 1983 - - Rácek Peter, farár
1990 - - 2007 nov. 10. Herényi, Štefan farár Od 10. septembra 1996 arcidiecézna katechetická komisia