logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bošáca

Zriadenie:
asi od roku 1500
Titul kostola:
Nanebevzatej Panny Márie (1733)
Iné mená:
Bošáca: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1950 vyčl. o. Nová Bošáca; 1962–1990 pričl. o. Haluzice; 1976–1990 pričl. o. Zemianske Podhradie.
1773 Bossacza, Bosacza, 1786 Boschacza, 1808 Bosácz, Bosácza, Bossáce, 1863 Bossac, 1873–1902 Bossác, 1907–1913 Bosác, 1920– Bošáca
Bošáca p. Nová Bošáca
1617 Nová Bošáca: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1950 vyčl. z o. Bošáca.
1950– Nová Bošáca
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nová Bošáca (1220), k. sv. Cyrila a Metoda (1971), kap. P. M. Sedemb. (1945), 2. Haluzice (m. č. Bošáce, 94), k. Všechsvätých, zrúc. (1290), 3. Trenč. Bohuslavice (637), k. P. M. Nep. Poč. (1760) 4. Zem! Podhradie (m. č. Bošáce, (194), 5. Štvrtok nad Váhom (110).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Pôvodne bola fara v Haluziciach.V Bošáci bol v roku 1733 vybudovaný katolícky kostol, ktorý sa v roku 1778 stal farským kostolom, keď fara z Haluzíc prešla do Bošáce. Už predtým stál v Bošáci drevený františkánsky kláštor a malá zvonica.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Marek(1332,Haluzice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Marek(Bošáca,1332) kňaz
1481 - - 1483 - - Peter(Bošáca,1481) farár
1688 okolo - 1690 - - Hamaj, Ján farár
1690 - - 1692 apr. - Krupánszky, František farár
1692 - - 1694 - - Trakovický, Pavol farár
1694 - - 1699 - - Višňovič, Andrej farár
1699 - - 1701 - - Raphaelis, Andreas farár
1701 - - 1709 - - Jaslóci, Andrej farár
1709 - - 1719 - - Skrovanovics, Andreas farár
1719 - - 1721 - - Cservienka, Michael farár
1721 - - 1731 - - Koštek, Ján farár
1731 - - 1739 - - Filo, Joannes farár
1740 - - 1758 - - Halács, Joannes farár
1758 - - 1770 - - Zambal, Emericus farár
1770 - - 1798 - - Terlanday, Stephanus farár
1798 - - 1821 - - Alagovič, Ladislav farár
1822 - - 1843 - - Csuvikovszky, Stephanus farár
1844 - - 1859 - - Michálek, Joannes farár
1859 - - 1861 - - Pokorný, Jozef (1829-1889) administrátor
1861 - - +1888 febr. 1. Rábek, Pavol farár č. kanonik, dekan
1888 - - 1900 - - Ciho, Ján farár
1900 - - 1900 - - Hrčka, Pavol administrátor
1900 - - 1908 - - Ludvigh, Július farár
1908 - - 1956 - - Feitscher, Augustín farár
1956 - - 1971 - - Patka Andrej, Mons. správca farnosti
1971 apríl 1. 1983 - - Martinik, Anton správca farnosti
1983 - - 1991 - - Stanček, Ľubomír, CM administrátor
1991 - - 1992 - - Stranianek Peter farár
1992 - - 1994 - - Gurín, Dominik správca farnosti
1994 - - 1998 - - Kožák, Anton správca farnosti
1998 - - 2003 - - Guniš, Andrej správca farnosti
2003 - - 2007 - - Šimko, Ján správca farnosti