logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Börzsöny (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Börzsöny.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Börzsöny, 1332) farár
1687 sept. 26. 1689 - - Hergovič, Juraj farár
1689 - - 1690 - - Hereke, Ľudovít farár
1690 sept. 18. 1690 dec. - Kárász, Imrich Kristián farár
1690 - - 1696 máj - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
1697 - - 1699 - - Medgyessy, Juraj farár
1699 aug. 24. 1708 nov. 3. Langner, Augustín farár
1709 máj 9. 1709 júl 28. Koch, Ján Krištof farár
1709 júl 28. 1710 jan. - Klecs, Václav farár
1710 jan. - +1710 okt. - Langner, Ján Augustín Ignác farár
1711 - - 1717 - - Textor L. B. Placidus. farár
1717 nov. 25. 1724 jan. - Pajer, Michal farár
1724 jan. 12. 1734 dec. - Hausegger, Martin Leopold farár
1734 dec. 12. 1750 jún - Henthaler, Pavol farár
1750 jún 20. +1779 jún 10. Gévay, Jakub farár
1779 - - 1781 feb. - Klement, Karol farár
1781 - - +1803 sept. 18. Kajdácsy, Ladislav farár
1803 sept. 18. 1803 dec. 23. Stritter Josephus. farár
1803 dec. 23. +1828 júl 24. Pexa, Jozef farár
1828 júl 26. 1836 júl 13. Tillmann Michael. farár
1836 júl 13. 1858 - - Hodermann, Ľudovít farár
1858 - - +1869 okt. 11. Heimlich, Ferdinand farár
1869 - - +1878 nov. 2. Migl, Ján farár
1878 - - 1892 aug. 28. Fellenmayer, Ján farár
1892 - - - - Kantor, Ľudovít farár