logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bôrka

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol P. Márie Karmelskej
Iné mená:
Bôrka : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Barka, 1927–1938, 1945–1965 Borka, 1965– Bôrka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lúčka (250), k. sv. Jána, ap. (1926), 2. Kováčová (200), k. sv. Františka Xav. (1866).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Odbrochák, František farár
1697 aug. 18. - - - Osvald, Michal farár
1724 okt. 13. - - - Demény, Ján (1700-1741) farár
1747 dec. 7. 1768 mar. 23. Valassik Joannes. farár
1769 apr. 6. - - - Luby, Žigmund farár
1775 sept. 30. - - - Hajnalkői, Ján farár
1811 sp - 1821 - - Porembszky Joannes farár
1822 - 1830 sp. - Grósz Andreas farár
1831 - 1833 sp. - Szepessy Josephus farár
1834 - 1838 sp. - Simonfalvay Joannes farár
1840 - 1841 sp. - Rudy Samuel farár
1844 - 1853 sp. - Almássy Adalbertus farár
1956 - - 1961 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1961 - - 1968 - - Spišák, Tibor správca farnosti
1968 - - 1976 - - Oravecz, Pavol správca farnosti
1976 - - - - - Taliga, Juraj správca farnosti