logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bohdanovce nad Trnavou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Bohdanovce nad Trnavou: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1975–1990 pričl. o. Šelpice.
1773 Bogdanocz, Bogdanotz, Bohdanowcze, 1786 Bogdanócz, 1808 Bogdanócz, Bogdanowitz, Bogdánowce, Bohdánowce, 1863–1882 Bogdanóc, 1888–1913 Bogdány, 1920 Bogdánovce, Bohdanovce, 1927– Bohdanovce nad Trnavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Šelpice (600), k. Krista Kr. (1946), os.: Nemčianka.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Filip(1332,Bohdanovce nad Trnavou) kňaz
1562 sp. - - - - Jutrói, Hieronym farár
1592 sp. - - - - Dovorányi, Valentín farár
1613 - - 1638 - - Ripényi, Matej farár
1638 júl 20. - - - Husár, Juraj farár
1671 máj 5. 1672 máj - Čermák, Mikuláš farár
1672 máj 26. 1684 - - Skarlicz Georgius farár
1684 apr. 26. 1689 - - Kušinský, Ján farár
1689 - - 1691 apr. - Luzenszky, Ján farár
1691 apr. 30. 1694 - - Bedič, Jakub farár
1694 - - 1696 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1696 mar. 30. 1704 mar. - Harsányi, Martin farár
1704 mar. 29. 1712 feb. - Bánoci, Juraj farár
1712 feb. 12. 1713 - - Pamár, František Anton farár
1713 - - 1718 júl - Balšanay, Juraj farár
1719 aug. 19. 1724 jan. - Korompay, Andrej (Kovarce, -1737) farár
1724 feb. 8. 1727 - - Kály, Ján Jozef farár
1727 - - 1728 apr. - Hulík, Martin farár
1728 apr. 14. 1733 febr. 14. Mackovič, Jozef farár
1733 mar. 10. 1740 jún - Mikšič, Martin farár
1740 júl 1. +1761 feb. 21. Palkovič, Anton (1715-1761) farár
1761 mar. 1. +1763 okt. 11. Valentovics Joannes. farár
1763 okt. 20. +1780 sept. 9. Klokner, Ján farár
1780 máj 27. +1811 máj 27. Slovák, Imrich farár
1811 - - 1813 - - Szalava, Ján farár
1813 - - 1830 - - Hettes, Juraj farár
1830 - - 1836 - - Grznárik, Leopold farár
1836 - - +1843 jún 12. Linek, Jozef farár
1843 - - 1881 - - Blaho, Ján (1815-1893) farár
1881 - - 1921 - - Kováč, Mikuláš farár
1922 - - 1925 - - Sučan, Jozef administrátor
1925 - - 1939 - - Sučan, Jozef farár
1935 - - 1936 - - Baráth, Ján administrátor
1939 - - 1943 - - Šulko Vojtech farár
1946 - - 1968 - - Nehnevaj, František farár
1968 - - 1980 - - Grman, Rudolf administrátor
1980 - - 1985 - - Rakovický, Cyril, SDB správca farnosti
1985 - - 1989 - - Labuda, Jozef správca farnosti
1989 - - 2001 - - Arbet Viliam farár