logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Blatné

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vojtecha, biskupa
Iné mená:
Blatné: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Saarfo, Saárfo, 1786 Scharfo, 1808 Sárfo, Ssárfia, 1863 Sárfeo, 1873–1907 Sárfo, 1913 Pozsonysárfo, 1920–1948 Šarfia, 1948– Blatné
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1629 - - - - - Hubáč, Ján (Blatné, 1629) farár
1630 - - - - - Vitkovics Joannes. farár
1633 a 1634 - sp. - Kobašic, Pavol farár
1640 - - - - - Fugatius, Ján farár
1647 - - - - - P. Marcus farár
1666 máj 19. - - - Havlovič, Martin farár
1671 máj 21. 1672 jún 11. Vinczenti Adalbertus. farár
1676 máj 21. 1678 - - Petricz, Michal Ignác farár
1679 - - 1689 - - Pongrác, Imrich farár
1689 apr. - 1694 - - Lehoczky, Adam farár
1694 apr. 22. 1714 - - Kruplanicz, Juraj farár
1714 jan. 24. 1720 apr. 13. Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1720 máj 25. 1728 - - Banovič, Ferdinand Ladislav farár
1728 máj 5. 1736 - - Mackovič, Martin farár
1736 - - +1760 nov. 2. Scheri, Andrej farár
1760 nov. 25. 1765 jún 13. Riener, Ján farár
1765 aug. 16. 1772 júl 28. Ribonič, Ladislav farár
1772 aug. 2. 1782 - - Rajczy, Ján farár
1782 - - 1784 - - Keller, Juraj farár
1784 - - 1789 - - Zsnyava Stephanus. farár
1789 okt. 23. 1804 - - Nagy, Ján Krstiteľ (Tab, -1826) farár
1804 dec. 4. +1813 nov. 2. Thurzo, Anton farár
1813 nov. 25. 1828 - - Egyed, Jozef farár
1828 - - 1841 - - Kováč, Jozef (1790-1859) farár
1841 - - 1872 júl 31. Skarnitczl, Alexander farár
1872 nov. - 1883 nov. 1. Maršal, Ľudovít farár
1883 - - 1884 - - Bakič, Ján administrátor
1884 feb. 9. +1908 mar. 26. Marschall, Alexander farár
1908 - - 1908 - - Hotár Ľudovít administrátor
1908 - - 1913 - - Wiedermann Ján farár
1913 - - 1916 - - Kovácsy Kamil farár
1916 - - 1934 - - Czapalay, Štefan farár
1935 - - 1950 ? - Radošinský, Gašpar administrátor, farár
1950 - - 1953 - - Pobuda, Bernard správca farnosti
1952 - - 1957 - - Hudec, Štefan (1910-1957) správca farnosti
1957 febr. 1. 1959 jan. 1. Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom. správca farnosti
1959 - - 1961 - - Mášik, Prokop Jozef, C.C. správca farnosti
1961 - - 1968 - - Funczik, Emil správca farnosti
1968 - - +1998 jún 2. Jurišič, Michal správca farnosti r. 1973 čestný dekan