logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bernolákovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Bernolákovo: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Cseklész, Lanschitz, Czeklis, 1786 Cscheklész, 1808 Cseklész, Lanschitz, Landsitz, Cžeklís, 1863–1913 Cseklész, 1920 Čeklýs, 1927–1948 Čeklís, 1948– Bernolákovo
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1562 sp. - - - - Gašpar (Čeklís, 1562) farár
1647 sp. - +1648 - - Harczay, Juraj farár
1664 apr. 28. 1664 aug. - Farkaš, Štefan Volfgang farár
1664 aug. 13. 1668 - - Tölgyesy, Ján farár
1668 okt. 22. 1685 - - Olas, Pavol (Bernolákovo, 1688 farár
1685 jan. 18. 1687 - - Makay, Juraj Jozef farár
1687 - - 1689 - - Mérei, Michal farár
1690 feb. 27. 1692 - - Fülöp, Juraj farár
1692 - - 1706 - - Szalay Paulus, Ignatius farár
1706 - - 1707 - - Pyber, Pavol farár
1707 - - 1710 - - Bartakovič, Pavol farár
1710 jún 2. 1713 - - Jozefovič, Adam farár
1713 mar. 29. 1715 - - Péterfi, František Štefan farár
1715 apr. 16. 1731 - - Urbanek Adamus. farár
1731 jan. 20. 1731 - - Bošáni, Gabriel farár
1731 júl 21. 1732 - - Lendvay, Jozef farár
1732 júl 21. 1738 - - Slezák, Michal farár
1738 apr. 12. +1762 nov. 16. Móczer, Pavol farár
1763 dec. 30. 1769 nov. 19. Ujházy, František (1727?-1775) farár
1770 jan. 4. +1773 sept. 15. Radič, Anton, SJ farár
1773 dec. 11. 1781 - - Laab, Matej farár
1781 - - +1794 dec. 27. Steinhübl, Ján farár
1795 - - +1842 sept. 28. Baník, Anton (1764-1842) farár
1842 - - +1844 mar. 19. Režný, Ján farár
1844 - - 1871 sept. 17. Vörös Antonius. farár
1871 nov. 27. 1892 dec. 4. Markovič, Alojz farár
1891 po - 1892 - - Szeder, Alexander administrátor
1892 - - 1893 - - Ochaba, Ján administrátor
1893 - - 1893 - - Pitthord, Ladislav farár
1893 - - 1933 - - Stöszner, Július farár
1933 - - 1938 - - Hudec Ján administrátor, farár
1938 - - 1938 po - Hollóš Július farár
1939 - - 1944 - - Diermek, Kornél Ján farár
1948 - - 1951 - - Sprušanský, Ján (1915-1988) administrátor
1951 - - 1953 - - Foltán, Július správca farnosti
1953 - - 1962 - - Mikulka, Anton správca farnosti
1962 - - 1966 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1966 - - 1993 - - Orthofer, Hubert správca farnosti
1993 - - 2001 okt. 1. KRÚPA Jozef farár