logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Belá pri Varíne

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Márie Magdalény (1788).
Iné mená:
Belá: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1786, 1877–1913 Bella, 1808 Bela, Bella, 1863 Bella, Béla, 1873 Bela, 1920 Belá pri Varíne, 1927– Belá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lysica (1.100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
V minulosti bola Belá filiálkou varínskej farnosti. Samostatnou farnosťou sa stala v roku 1788. Prvým farárom po erigovaní farnosti bol Ján Litassy, pochádzajúci z Nižnej na Orave. Farská budova bola postavená v roku 1804, teda 16 rokov po zriadení farnosti. Kostol v Belej je zasvätený sv. Márii Magdaléne. Bol postavený v roku 1683. Dal ho postaviť osvietený pán Michal Szmutko, nitriansky kanonik, predtým varínsky farár. Je situovaný na vyvýšenom mieste, na kopci. Kostol je obkolesený z oboch strán cintorínom. Veža je bezprostredne spojená s kostolom.Vo veži sa nachádzajú tri zvony, ktoré predtým boli posvätené pánom biskupom. Murované schody boli zhotovené v r.1794. V r. 1818 bola prevedená oprava strechy, značne zničenej nepriaznivým počasím, ale aj iné poškodené miesta. V obci sa ešte nachádza kaplnka v Kubíkovej, ktorá je zasvätená Panne Márii, Nepoškvrnenej, z r.1974.
Pramene:
https://bela.fara.sk/farnost

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1801 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) farár
1801 - 1802 - - Marciš, Juraj farár
1802 - - 1811 aug. 11. Kelecsényi, Štefan administrátor, farár
1811 - - 1824 - - Prídavka, Jozef farár
1824 - - +1834 mar. 20. Orieška, Andrej administrátor, farár
1834 - - 1858 - - Konček, Daniel farár
1858 okt. 26. 1859 - - Stískala, Juraj administrátor
1859 - - +1881 aug. 29. Kropáč, Jozef administrátor, farár
1881 - - 1881 - - Darvaj, Ján administrátor
1881 - - +1898 febr. 20. Radlinský, Henrich farár
1898 - - +1913 apr. 29. Ďuriník, Pavol administrátor, farár
1913 - - 1913 - - Adamík, Ignác excurendo z Varína
1913 - - 1913 - - Záškvara, Karol administrátor
1913 - - 1924 dec. 20. Grebeň, Ján farár
1924 dec. 20. 1925 jan. 15. Fraštacký, Anton excurendo z Dolnej Tížiny
1925 jan. 16. 1925 jún 30. Minaroviech, Jozef administrátor kaplán v Konskej
1925 júl 1. 1925 sept. 30. Miklošovič, František administrátor kaplán v Konskej
1925 okt. 1. 1940 sept. 30. Kunda, Rudolf farár
1940 okt. 1. 1958 sept. 30. Borčin, Michal administrátor, farár
1958 - - 1971 dec. 31. Dančík, Rudolf správca farnosti
1972 jan. - 1977 - - Špaňúr, František správca farnosti
1977 - - 1989 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
1989 - - 1992 - - Oliš, Jozef farár
1992 aug. 1. 2017 jún 30. Krkoška, Milan farár 2006 honor. kanonik Katedrálnej kapituly Nitra