logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bardejov

Zriadenie:
zmienka 1300
Titul kostola:
sv. Egida (1247)
Iné mená:
Bardejov: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1971 pričl. o. Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka.

1773 Bartpha, Bartfa, Bartfeldt, Bardiow, 1786 Bartfeld, Bartfa, Bardejow, 1808 Bartpha, Bartfa, Bardiow, Bardejow, Bardiuv, 1863–1913 Bártfa, 1920 Bardiov, 1927– Bardejov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bard. N. Ves (800), k. P. M. Narod. (1643), kap. sv. Jakuba (1822), 2. Bard. kúpele (300), k. sv. Kríža (1821), 3. Mihaľov (100), k. P. M. Mena (1984).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(Bardejov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Bardejov,1332) kňaz
1776 - - 1781 - - Kasper, Peter farár
1782 - - 1817 - - Korbič, Tomáš farár
1818 - - 1832 - - Drang, Michal farár
1832 - - 1853 - - Andraščík, Ján farár
1853 - - 1857 - - Jergenc, František farár
1857 - - 1888 - - Kacvinský, Eduard farár
1888 - - 1912 - - Koterba, Anton farár
1913 - - 1951 - - Žebrácky, Gejza farár
1951 - - 1953 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM administrátor
1953 - - 1954 - - Onderko, Štefan správca farnosti
1954 - - 1956 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM administrátor
1956 - - 1960 - - Neznámy kňaz
1960 - - 1984 - - Benkő, Štefan (1906-1984) farár
1984 - - 1985 - - Kaminský, Pavel administrátor
1985 - - 1985 - - Murenko, Andrej administrátor
1985 - - 1990 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
1990 - - 1993 - - Jurko, Jozef (1950) administrátor