logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Banská Štiavnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Banská Štiavnica: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
po 1873–1954 zlúč. s o. Banská Belá; 1971 pričl. o. Podsitnianska (1971 Sitnianska).
1773 Schemniczium, Selmecz-Bánya, Schemnitz, Stawnicza, 1786 Schemnitz, Schemnitzium, Schelmetzbánya, Sstiawnicza, 1808 Schemnicium, Selymeczbánya, Schemnitz, Ssčawnica, Ssťáwnica, 1863–1873 Selmecbánya, 1954– Banská Štiavnica
---------------
Banská Štiavnica a Banská Belá: 1877–1913 Selmecbánya és Bélabánya, 1920 Baňská Štiavnica a Belá, 1927–1954 Banská Štiavnica a Banská Belá
Sitnianska: 1773 Stefulto, Stefultó, Stefelsdorf, Stefultow, 1786 Steffulto, Steffelsdorf, 1808 Steffultó, Steffelsdorf, Stefultow, 1863 Szitnyanszka, 1873–1888 Szitnyastefultó, 1892–1913 Szitnyató, 1920–1960 Sitnianska, 1960–1971 Podsitnianska [1971– Sitnianska]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Banky (150), k. P. M. Sedemb. (1710).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Banská Štiavnica (pôvodné mená Bana, Schemnitz, Selmeczbánya) má bohatú, pohnutú históriu. Mnoho z tej histórie sa nezachovalo. Osada bola založená na mieste, ktoré sa volá Glanzenberg. Počiatky kresťanstva tejto kolónie sa kladú do 10. storočia. Postupom času sa osadenstvo sťahovalo do miest terajšieho Starého zámku, kde v 13. storočí vznikol Farský kostol zasvätený Panne Márii Matke. Tento kostol bol však v roku 1555 prestavaný na obrannú pevnosť proti Turkom. Miesto neho sa stal farským kostolom Kostol sv. Kataríny z roku 1491. Farským kostolom bol do roku 1780, kedy sa stal farským kostolom pôvodný kostol Dominikánov z roku 1222.
Pramene:
nem1894; http://banskastiavnica.fara.sk/web/index.php/historia [7.10.2020]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1240 sp. - - - - Gerhard (Banská Štiavnica, 1240) farár
1254 a 1275 - sp. - Renaldus farár
1317 medzi 1320 - - - Mikuláš (Banská Štiavnica, 1317) farár
1446 a 1455 - sp. - Mikuláš (Banská Štiavnica, 1446) farár
1459 - - 1468 máj 1. Kreysel, Peter farár
1467 - - +1516 - - Soranus, Renatus farár
1482 - - 1492 - - Spalten, Michal farár
1492 - - 1500 - - Bolger, Ján farár
1499 a 1502 - sp. - Gloger, Ján farár
1503 sp. - - - - Klausz, Michal farár
1507 - - 1520 - - Georgius de Olania farár
1510 sp. - - - - Priviczer, Štefan farár
1522 - - 1526 - - Keck, Šimon farár
1538 a 1561 - sp. - Ulrich (Banská Štiavnica, 1558) farár
1564 sp. - - - - Lukáš (Banská Štiavnica, 1564) farár
1574 sp. - - - - Eberhard, Matej farár
1627 - - 1649 - - Schlögelius Matthaeus farár
1648 máj 1. 1650 - - Faber, Matej, SJ farár
1649 nov. 13. - - - Mann Joannes, S. J farár
1655 - - 1657 - - Mechler, Joachim, SJ farár
1658 - - - - - Weber Georgius, S. J farár
1668 - - +1673 feb. 4. Becker Raimundus, S. J. farár
1685 sp. - 1686 - - Frank Balthasar, S. J. farár
1686 - - 1688 - - Mangen Carolus, S. J. farár
1688 - - 1705 - - Urfarer Franciscus, S. J. farár
1705 dec. 17. 1710 - - Stanko, Ján Hieronym farár
1710 - - 1713 - - Kirchmajer Adamus, S. J. Superior et Parochus. farár
1713 - - +1716 nov. 2. Pirger Bartholomaeus farár
1717 - - 1721 - - Ris Casparus farár
1722 - - 1723 - - Goldschmid Christophorus farár
1723 - - +1733 mar. 26. Müller Josephus farár
1733 - - 1737 - - Stainer Sebastianus farár
1738 - - 1740 - - Trsťanský, Ján Baptista, SJ farár
1740 - - 1746 - - Scheffcsik, Michal farár
1746 - - 1752 - - Jenig Sebastianus farár
1752 - - +1762 mar. 19. Mayerl Benedictus farár
1762 - - 1780 - - Münich, Michal, SJ farár
1780 nov. 2. +1783 dec. 4. Neander, Anton farár
1783 dec. 15. 1803 - - Keller, Juraj farár
1803 - - +1827 aug. 19. Juragha, Štefan farár
1827 - - 1850 júl 8. Kranz, Alojz farár
1850 sept. 16. +1856 nov. 29. Szehm, Jozef farár
1857 - - 1874 - - Boldižár, Jozef farár
1874 - - 1883 - - Szentinger, František farár
1884 mar. 2. +1891 dec. 3 Kvassay, Móric farár 1889 prepošt, 1890 dekan
1892 - - 1910 - - Podhragyay, Pavol farár
1910 - - 1925 - - Haverla, Jozef farár
1910 - - 1910 po - Rozim Jozef administrátor
1921 - - 1925 - - Zachar Adam farár
1925 - - 1927 - - Jankovič, František farár
1945 - - 1947 - - Ralbovský, František správca farnosti
1948 - - 1952 - - Bednár František, bisk. šk. komisár dekan
1953 - - 1954 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1954 - - 1955 - - Čongrády Viliam, správca farnosti
1955 - - 1959 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1959 - - 1968 - - Ondreička, František správca farnosti dekan
1968 - - 1970 - - Pastor, František správca farnosti
1970 - - 1974 - - Šatura, Štefan správca farnosti dekan
1974 - - 1983 - - Benovic, Karol, SVD správca farnosti
1983 - - 1986 - - Lukačovič, Jozef (1932-2003) správca farnosti
1986 - - 2008 - - Šišulák Imrich, administrátor, farár 1996 škol. dekan, škol. inšpektor, 1999 farár, 2004 Mons., 2007 dekan