logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Banská Hodruša

Zriadenie:
1387
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Hodruša-Hámre ZC/BC hont./tekov.
Do r. 1952 časť Banskej Štiavnice, 1952 vyčl. z o. Banská Štiavnica a Banská Belá; 1971 zlúč. o. Banská Hodruša [(Hontianska stolica)] a Dolné Hámre [(Tekovská stolica)] do obce Hodruša-Hámre.
Hodruša-Hámre: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)/(Tekovská stolica)
1980 pričl. o. Kopanice [(Tekovská stolica)].
Banská Hodruša: 1952–1971 Banská Hodruša
Dolné Hámre: 1773 Alsó-Hamor, Unter-Hamor, Dolne Hamry, 1786 Alschó-Hamor, Dolné Hamri, 1808 Alsó-Hámor, Unter-Hammer, Dolní Hámry, 1863–1913 Alsóhámor, 1920 Dolné Hámry, [Dolné] Hámre, 1927–1948 Dolné Hámry, 1948–1971 Dolné Hámre
Kopanice: 1773, 1786, 1808 Kopanicza, 1863–1888, 1920–1946 Kopanica, 1892–1913 Irtványos, 1946–1980 Kopanice
1367 Horusche, maď. Hodrusbánya; nem. Hodritsch, Hődritsch
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolná Jalšová (50), kap. P. M. Pom. Kresť. (1832).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Teraz je filiálkou Žarnovice.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Liptói, Štefan farár
1673 máj 6. 1675 - - Schrobik, Ján farár
1675 máj 31. 1677 - - Radik, Alojz farár
1677 sp. - - - - Feyertag, Tomáš farár
1685 máj 15. 1687 - - Uradnicsek, Blažej farár
1687 jún 20. 1693 - - Losonczy, Juraj farár
1693 dec. 20. 1709 dec. - Millik, Andrej Ignác farár
1709 dec. 6. 1714 - - Dubňanský, Matej farár
1714 jún 21. 1715 - - Havlovec, Ján Jozef farár
1715 Od. 4. 1722 apr. 22. Novatius, Ján Andrej farár
1722 máj 31. 1728 jún 9. Peverelly, Marcus Antonius farár
1728 aug. 30. +1730 feb. 2. Grimm, Jozef farár
1730 febr. - 1730 máj - Koch, Ján Krištof excurrendo z Vysokej
1730 máj 5. 1732 aug. 22. Mainx, Michal farár
1732 nov. 5. +1747 júl 18. Szliáczky, Juraj farár
1747 júl 12. 1773 jún 19. Ganzer, Ignác farár
1773 máj 2. 1778 - - Krajčovič, Ján farár
1778 jan. 23. 1791 nov. 18. Martini, Ladislav farár
1791 nov. 29. 1808 nov. 21. Wolf Joannes. farár
1808 - - +1829 jan. 25. Strobl, Anton farár
1829 jan. 28. 1850 sept. 16. Szehm, Jozef farár
1850 dec. 5. 1874 dec. - Szentinger, František farár
1875 jan. 13. 1890 - - Litassy, Ján farár
1890 - - 1890 po - Pintér, Karol administrátor
1890 - - 1908 - - Paulovič, Jozef (1853-po 1920) farár
1908 - - 1911 - - Hollós, Pavol administrátor, farár 1910 farár
1911 - - 1922 ? - Blaschke, Jozef administrátor, farár 1912 farár
1916 - - 1919 - - Závodský, Jozef (1870-1940) farár
1921 - - 1922 - - Palovčík, Jozef administrátor
1922 - - 1928 - - Ďurják Ignác farár
1928 - - 1932 - - Torma, František správca farnosti
1932 - - 1938 - - Pátkay, Štefan administrátor
1938 po - 1942 - - Olšovský Ľudovít Leontius administrátor
1942 - - 1947 - - Sečánsky, Július správca farnosti
1947 - - 1957 - - Daniš, Andrej správca farnosti
1957 - - 1960 - - Sloboda, Augustín správca farnosti
1960 - - 1966 - - Kováčik, Pavol správca farnosti okr. dekan
1966 - - 1978 - - Hlinka, Adolf správca farnosti
1978 - - 1981 - - Chudý, Rudolf správca farnosti
1983 - - 1984 - - Orosch, Ján správca farnosti
1984 - - 1989 - - Neznámy kňaz správca farnosti
1989 - - 1990 - - Masarovič, Jozef správca farnosti
1997 júl 1. 2000 sept. 30. Šamaj, Milan správca farnosti