logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Badín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Badín: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 pričl. o. Tri Duby.
1773, 1786, 1873–1902 Badin, 1808 Badin, Badín, 1863 Badin és Tridubi, 1907–1913 Erdobádony, 1920– Badín
Tri Duby: 1808 Tri Dubi, Toi Duby, Try Duby
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sielnica (1.000), k. Ducha Sv. (1943), kap. B. S. J. (1902), 2. Vlkanová (600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomína ju Pázmáňov katalóg aj Königsbergov testament. Za reformácie prešli obyvatelia na novú vieru. R. 1673 ju vrátili katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov bola zase evanjelická. Pre nedostatok kňazov ju od r. 1710 spravoval za 17 rokov licenciát(laik). Potom sa duchovná správa opäť obnovila, ale určitý čas farnosť nemala svojho farára, ale bola spravovaná excurrendo z inej farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1551 sp. - 1560 sp. - Gallus (Bacúrov, 1533) farár
1561 - - - - - Tomáš (Badín, 1561) farár
1673 dec. 13. - - - Ďubek, Juraj farár
1688 jún 26. 1689 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
1689 - - 1692 febr. 5. Biely, Juraj farár spolu so Sielnicou
1692 - - 1696 - - Hartsteiner, František Jozef farár
1696 - - 1702 - - Thorányi, Ján Alexej farár
1702 - - 1703 - - Bojoni, Ondrej farár
1703 - - 1705 - - Humay, František Ján farár
1705 - - 1710 - - Spravujú protestanti
1710 - - 1727 - - Gracho, Martin farár
1727 - - 1730 dec. 9. Fábry, Andrej Ladislav farár
1731 jan. 13. 1734 - - Nedecký Adam Michal farár
1734 feb. 6. 1744 aug. 18. Mialtró, Juraj farár
1744 sept. 22. 1748 dec. 3. Šidlovič, Martin farár
1748 dec. 3. 1752 - - Barinka, Jozef farár
1752 apr. 14. 1769 máj 17. Juračka, Jozef Pavol farár
1769 jún 7. +1769 nov. 4. Buday, Ján z Badína farár
1769 dec. 24. +1807 - - Doležal, Juraj farár
1807 - - 1820 - - Simonyi, Ján farár
1820 - - 1820 - - Janík, Ján adminstrátor
1820 - - 1823 - - Ďurďovič, Karol farár
1823 - - 1824 - - Prúnyi, Samuel farár
1824 - - 1840 - - Laho, Matej (1787-1847) farár
1840 - - 1840 - - Daniš, Štefan (1797-1879) administrátor
1840 - - 1842 - - Nemky, Štefan farár
1842 - - 1882 - - Szlatínyi Anton farár
1882 - - 1883 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) administrátor
1883 - - 1914 - - Gonda, Juraj farár
1914 - - 1925 - - Ohrival, Juraj farár
1925 - - 1933 - - Janeček, Karol farár
1934 - - 1939 - - Valach, Mikuláš správca farnosti
1939 - 1939 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1939 - - 1991 - - Zarevúcky, Anton správca farnosti 1969 člen kuratória ÚCHS