logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Báb

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Báb: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1955 zlúč. o. Malý Báb a Veľký Báb.
1955– Báb
Malý Báb: 1773 Kiss-Baab, Klein-Baab, 1786 Kisch-Bab, 1808 Kis-Báb, Klein-Baab, Malý Báb, 1863 Kisbaáb, 1873–1913 Kisbáb, 1920–1955 Malý Báb
Veľký Báb: 1773 Nagy-Baab, Gros-Baab, 1786 Nagy-Bab, 1808 Nagy-Báb, Groß-Baab, Welký Báb, 1863 Nagybaáb, 1873–1913 Nagybáb, 1920–1955 Veľký Báb
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Rumanová (1.540), k. P. M. Ruž. (1900), os.: Mladý Háj.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Malý Báb, 1332) farár
1678 - - 1678 júl - Hanula, Juraj farár
1678 - - 1691 - - pravdepodobne spravované z Veľkého Zálužia excurrendo
1691 máj 17. 1692 - - Czerlik, František farár
1692 jún 20. 1693 jún 1. Zabkovics Georgius. farár
1693 jún 4. 1699 - - Istvánovics, Martin farár
1699 aug. 28. 1701 - - Fančovič, Štefan farár
1701 apr. - 1703 dec. 20. Modray, Ján farár
1704 mar. 10. 1706 - - Csitáry, Ján farár
1706 feb. 26. 1707 - - Rozboril, Juraj Jozef farár
1707 jan. 22. 1715 - - Papánek, František Jozef farár
1715 máj 31. 1719 - - Stukub Josephus. farár
1719 máj 19. 1721 - - Lukáčovič, Juraj František farár
1721 - - 1722 - - Remenka, Michal farár
1722 jún 27. +1730 júl 10. Masarovič, Martin Jozef farár
1730 júl 21. 1733 - - Guzmann, Matej farár
1733 dec. 5. +1748 dec. 22. Vratanay Antonius. farár
1748 jan. 20. 1748 - - Polakovič, Ján (1704-1774) farár
1748 nov. 10. 1761 - - Planiczky, Ján farár
1761 apr. 30. +1790 dec. 11. Koloni, František farár
1790 dec. - +1812 feb. 10. Mallyó, Anton farár
1812 júl - +1850 jan. 19. Hárossy, Karol farár
1850 feb. - 1885 sept. - Paluďai, Ján farár
1885 sept. - 1886 máj - Paulovič, Pavol farár
1886 máj 5. 1900 - - Bačkády, Augustín farár
1900 - - 1903 - - Jakabovič, Felicián, OFM administrátor
1903 - - 1905 - - Szamek Carolus farár
1905 - - +1914 - - Halkó Stephanus farár
1914 - - 1922 - - Ďurják Ignác farár
1922 - - 1928 - - Palovčík, Jozef farár
1928 - - 1929 - - Druga Štefan farár
1929 - - 1938 - - Kántor Eugen farár
1938 - - 1941 - - Garai, Jozef administrátor, farár
1942 - - 1943 - - Gajdoš, Pavol (1910-) správca farnosti
1943 - - 1949 - - Gála Ján administrátor
1949 - - 1955 - - Miklovič, Alojz správca farnosti farár, r. 1950 školský dekan, r. 1952 zástupca okresného dekana
1955 - - 1978 po - Neuman, Štefan správca farnosti
1984 - - 1992 - - Stríženec, Michal farár
1992 - - 1996 júl 25. Minarovič Augustín, farár