logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Adamovské Kochanovce

Zriadenie:
od roku 1499
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1760).
Iné mená:
Adamovské Kochanovce: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1960 zlúč o. Adamovce-Malé Bierovce (1895 zlúč. o. Adamovce a Malé Bierovce) a Kochanovce do o. Adamovské Kochanovce.
1960– Adamovské Kochanovce
-----------------
Adamovce-Malé Bierovce: 1863 Adamóc és Kisbiróc, 1895–1902 Adamóckisbiróc, 1907–1913 Ádámfalva, 1920–1960 Adamovce-Malé Bierovce
Adamovce: 1773 Adamocz, Adamowcze, 1786, 1808 Adamócz, Adamowce, 1873–1892 Adamóc
Malé Bierovce: 1773 Birocz, Birowcze, 1786 Kisch-Birócz, Birowčeky, 1808 Kis-Birócz, Malé Bírowce, 1873–1892 Kisbiróc
Kochanovce: 1773 Kochanocz, Kochanowcze, 1786 Kochanócz, 1808 Kochanóc, Kochanowce, 1863 Kochanoc, 1873–1888 Kohanóc, 1892–1902 Kochanóc, 1907–1913 Vágkohány, 1920–1960 Kochanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Melčice (554), k. Najsv. Trojice (1661), 2. Ivanovce (316), 3. Velčice č. Chocholnej (76).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Lupus(1332,Kochanovce) kňaz
1528 sp. - - - - Pick farár
1548 sp. - - - - Trnka, Adam farár
1630 po - - - - Skačáni, Ján (Veľké Ripňany, 1630) farár
1697 - - 1701 - - Hajnovič, František farár
1701 - - 1703 - - Raphaelis, Andreas farár
1703 - - 1706 - - Skačiansky, Ján farár
1710 - - 1716 - - Skačiansky, Ján farár
1717 - - 1744 - - Halács, Martinus farár
1744 - - 1752 - - Maďarič, Ján farár
1752 - - 1756 - - Ciník, František farár
1756 - - 1789 - - Sartoris, Ján farár
1790 - - 1830 - - Vávrik, Jozef farár
1830 - - 1868 - - Zemaník, Andrej farár
1868 - - 1874 - - Hanulák, Jozef farár
1874 - - 1900 - - Lovaszer, Ján farár
1900 - - 1900 - - Hrčka, Pavol administrátor
1900 - - 1928 - - Rečka, Žigmund administrátor,farár
1928 - - 1932 - - Bartáček, František administrátor
1932 - - 1950 - - Chilko, Pavol farár
1950 - - 1952 - - Krčmárik Pavol správca farnosti
1952 - - 1952 - - Košík, Vendelín administrátor
1952 - - 1964 - - Petrašovič, Irenej Alexander, OFM správca farnosti
1964 - - 1972 - - Nereča, Ľudovít správca farnosti
1972 - - 1977 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1977 - - 1995 - - Kosmál, Jozef, SDB správca farnosti
1995 - - 2006 - - Ďuriga, Ján správca farnosti 1998 ICLic. KUL Lublin, 1999 sudca Cirkev. súdu