logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianske Hrnčiarovce

Iné mená:
1576 Nitrianske Hrnčiarovce: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1863 pričl. o. Dolná Malanta, Horná Malanta; 1974–1990 pričl. k o. Nitra .
1773 Gerencsér, Hr[n]cžarowetz, 1786 Gerencscher, Hrnčarowec, 1808 Gerencsér, Hrnčárowce, 1863–1907 Gerencsér, 1913 Nyitragerencsér, 1920 Hrnčiarovce, 1927–1948 Hrnčiarovce, Gerencsér, 1948–1973, 1990– Nitrianske Hrnčiarovce [1979–1990 Hrnčiarovce]
Dolná Malanta: 1863 Alsómalantha
Horná Malanta: 1863 Felsőmalantha
Zriadenie :
od roku 1807
Titul kostola :
sv. Juraja (XII. st.)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1836 pred - - - - Zsuffa, Paulus farár
1836 pred - - - - Suraba, Franciscus farár
1836 pred - - - - Drnovszky, Franciscus farár
1836 - - - - - Špánik, Jozef farár
1958 - - 1960 - - Farkaš, Ernest správca farnosti
1964 - - 1999 - - Bartosiewicz Dominik, Mons. ThDr. správca farnosti 1990-98 pedagóg liturgiky TI Nitra, od r. 1990 člen SLK, 1994 pápežský prelát