logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nitrianska Streda

Iné mená:
1575 Nitrianska Streda: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976–1990 pričl. o. Čeľadince.
1773 Szerdahely, Streda, 1786 Nitra-Serdahely, Nitra-Zerdahely, 1808 Nyitra-Szerdahely, Středa, 1863–1882, 1913 Nyitraszerdahely, 1888–1907 Nyitrazerdahely, 1920 Nitrianská Streda, 1927– Nitrianska Streda
Zriadenie :
od roku 1821
Titul kostola :
sv. Filipa a Jakuba (1731)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1836 - - - - - Adamiss, Isidorus farár
1887. - - 1898. - - Hájek, Vincent farár
1898 - - 1899 - - Fiebig, Alojz administrátor
1899 - - 1917 - - Fiebig, Alojz farár
1918 - - 1937 - - Hamar, Vincent Koloman farár
1938 - - - - Horváth, Július farár
1951 - - 1952 - - Štefkovič Štefan, PhDr. správca farnosti
1952 - - 1956 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. farár 1954 cirkev. sudca, examinátor kaplán. a farár. skúšok
1958 - - 1962 - - Gallo Štefan, ThDr. administrátor
1967 - - 1970 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1972 po - 1973 - - Kaiser, Jozef, SDB správca farnosti
1973 - - 1979 - - Šafár Emil, ThDr. správca farnosti