logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krásno nad Kysucou

Iné mená:
1103 Krásno nad Kysucou: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Krászno, Krasno, 1786 Kraszan, 1808 Kiszucza-Krászno, Kysucké Krásno, 1863 Kiszucakraszno, Újkraszno, 1873 Ujkrászno, 1877–1895 Krasznó, 1898–1902 Krásznó, 1898–1913 Karásznó, 1920 Krasno, 1927– Krásno nad Kysucou
Zriadenie :
od roku 1789
Titul kostola :
sv. Ondreja (1867)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1836 - - - - - Majer, Joannes farár
1890. - - - - Kardoš, Jozef farár
1915 - - 1917 - - Bergendy, Štefan ml. administrátor
1927 - - 1947 - - Burlas, Matej farár 1938 dekan čadč. dištr., 1942 vicearchidiakon
1948 po - 1952 - - Omachel, Ernest farár
1952 - - 1958 - - Krčmárik Pavol, Mons. správca farnosti
1957 po - 1990 - - Baláži, Ľudovít správca farnosti 1973-90 dištr. dekan kys.-novomestský a zást. okr. dekana čadčianskeho, 1980 monsignor
1990 - - 2001 - - Sandanus, Ondrej správca farnosti 1990–97 dekan Kysucké Nové Mesto, 1997 pápež. komorník