logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kľak

Iné mená:
Kľak: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1863, 1877–1888 Klak, 1892–1913 Madaraszalja, 1920– Kľak
Zriadenie :
1805
Titul kostola :
Kostol sv. Terézie Ávilskej
Stručné dejiny:
Obec Kľak patrila pôvodne ku Horným Hámrom. R. 1753 bola tu banskou komorou zriadená miestna kaplánska stanica, ktorú potvrdil trnavský vikár Szentilonay. R. 1805 bola systemizovaná na farnosť s Ostrým Grúňom ako filiálkou.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1735 - - 1756 - - Lanzer Ján miestny kaplán
1756 - - 1756 - - Prochotský Juraj miestny kaplán
1756 - - 1758 - - Opatovský Ján miestny kaplán
1758 - - 1760 - - Palits de Palojta et Hartenfels Karol miestny kaplán
1760 - - 1766 - - Vavrovič Štefan
1766 - - 1770 - - Spissák Paulus. miestny kaplán
1770 - - 1772 - - Rákoczy Ján miestny kaplán
1772 - - 1773 - - Polóni Ignác miestny kaplán
1773 - - 1778 - - Fleischer, Samuel miestny kaplán
1778 - - 1782 - - Thurn Michal miestny kaplán
1782 - - 1792 - - Borgényi, Ján miestny kaplán
1792 - - 1793 - - Neuwirth Andrej miestny kaplán
1793 - - 1797 - - Kulifaj Tadeáš miestny kaplán
1797 - - 1805 - - Villiger Štefan miestny kaplán
1805 - - 1812 - - Dvorágh, Jozef farár
1812 - - 1820 - - Školkay Augustín farár
1820 - - 1824 - - Čillík, Jozef farár
1824 - - 1831 - - Divisch, Mikuláš farár
1831 - - 1844 - - Novák, Ján(?-1849) farár
1844 - - 1852 - - Aschenbrier, František farár
1852 - - 1852 - - Melcer Juraj administrátor
1852 - - 1852 - - Ivichich, Karol administrátor
1852 - - 1856 - - Prokša Ján administrátor
1856 - - 1862 - - Očovský Anton farár
1862 - - 1864 - - Petrák Karol farár
1864 - - 1872 - - Jakubík, Ján farár
1872 - - 1874 - - Voronáč, Ján farár
1874 - - 1905 - - Beluš, Anton farár
1905 - - 1906 - - Burka, Karol farár
1906 - - 1911 - - Demovič, Bartolomej farár
1911 - - 1929 - - Záhora, Ján farár
1929 - - 1933 - - Grnáčik, Jozef farár
1933 - - 1943 - - Klucha, Rudolf správca farnosti
1943 - - +1984 - - Klucha, Rudolf farár
1988 júl 1. 1990 apríl 1. Galis, Tomáš správca farnosti excurendo Veľké Pole
1990 - - 1992 - - Sojka, Anton farár