logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nováky

Iné mená:
Nováky: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1944 pričl. o. Laskár, Horné Lelovce.
1773 Novak, 1786 Nowák, 1808, 1863–1882 Novák, 1888–1913 Nyitranovák, 1920– Nováky
-------------
Laskár: 1773 Laszkar, 1808 Laszkar, Laskár, 1786, 1863–1907 Laszkár, 1913 Nyitralaszkár, 1920–1944 Laskár
Horné Lelovce: 1773 Felső-Lelocz, Ober-Lelotz, Horne Lelowcze, 1786 Felschő-Lelocz, Horné Lelowce, 1808 Felső-Lelócz, Horní Lelowce, 1863–1907 Felsőlelóc, 1913 Felsőlelőc, 1920–1944 Horné Lelovce
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Stručné dejiny:

Pramene :
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
Medzi 1332. a 1337 sp. - Martinus. farár
1559 - - - - - Lucas. farár
1560 sp. - - - - Juraj (Hrádok, 1560) farár
1630 sp. - - - - Kozáky Andreas. farár
1633 pred - - - - Reiszik Andreas. farár
1634 - - 1636 sp. - Schormann Andreas. farár
1647 sp. - - - - Lukácsy Georgius. farár
1667 máj 17. 1668 - - Zgurics Joannes. farár
1668 aug. 2. 1674 - - Bartáni, Mikuláš farár
1689 jún - 1693 - - Lieszkovics Adamus. farár
1693 mar. 11. 1701 - - Gank, Juraj farár
1701 sept. 13. 1701 - - Kollenicz, etiam Kollonicz Franciscus. farár
1701 dec. 3. 1706 - - Antalovič, Ján Štefan farár
1706 mar. 3. 1716 - - Kontill Nicolaus. farár
1710 nov. 13. 1713 - - Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1713 sept. 4. 1731 jan. 5. Baraňaj, Matej farár
1731 jan. 13. +1755 apr. 2. Drahoš, Štefan farár
1755 aug. 5. 1757 - - Simcsik Joannes. farár
1757 dec. 5. +1767 máj 11. Szuján Joannes. farár
1767 júl 3. +1776 mar. 1. Petraskó Andreas. farár
1836 pred - - - - Hornyik, Venceslaus farár
1836 pred - - - - Zsilkovits, Martinus farár
1836 pred - - - - Simtsik, Joannes farár
1836 pred - - - - Janovics, Georgius farár
1836 pred - - - - Drahoss, Stephanus farár
1836 pred - - - - Erdély, Stephanus farár
1836 pred - - - - Kollonits, Franciscus farár
1836 pred - - - - Baranyay, Mathias farár
1836 pred - - - - Petrásko, Andreas farár
1836 pred - - - - Gárik, Georgius farár
1836 pred - - - - Szuján, Joannes farár
1836 pred - - - - Sándor, Emericus farár
1836 - - - - - Gálik, Paulus farár
1864 - - 1865. - - Mihálik, Jozef administrátor
1882 - - 1898 - - Bošáni, Jozef (1855-1946) farár
1893 - - 1893 - - Fiebig, Alojz administrátor
1898. - - 1898 - - Hájek, Vincent farár
1933 - - 1934 - - Lednický, Rudolf, SJ správca farnosti
1933 - - 1934 - - Lednický, Rudolf, SJ administrátor
1934 - - - - Košťál, Gašpar farár
1946 - - 1953 - - Fabián, Ján (1893-1974) farár
1946 - - 1946 po - Michalík, Anton správca farnosti
1969 - - +1980 dec. 2. Poloczek, Anton správca farnosti 1976 dištr. dek. nitr. ruďň. a zást okr. dekana, 1977 okr. dekan nitr. čiastky prievidz. okresu
1980 - - 1996 - - Konopa, Martin správca farnosti 1982-1995 dištrikt. dekan