logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Námestovo

Zriadenie:
1612
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu
Iné mená:
Námestovo : okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1953 pričl. o. Slanica.
1773 Nameszto, Namesto, 1786 Nameszto, 1808 Namesztto, Naměsto, 1863–1913 Námesztó, 1920– Námestovo
-----------------------
Slanica: 1773 Szlanicza, Slanicza, 1786 Slanicza, 1808 Szlanicza, Slanica, 1863–1913 Szlanica, 1920–1953 Slanica
Stručné dejiny:

Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1612 - - 1646 - - Noborovius Joannes. farár
1646 - - 1672 - - Becko, Štefan farár
1672 - - 1678 - - Filiálka Lokce
1678 - - 1690 - - Jurčák, Vojtech farár
1690 - - 1697 - - Steblinszky Severinus. farár
1697 - - 1709 - - Jurčák, Vojtech farár
1709 okt. 7. 1711 - - Filovič, Pavol farár
1711 sept. 14. 1713 - - Rábai Jacobus. farár
1713 - - 1755 - - Jurčák, Jakub farár
1755 nov. 3. +1761 dec. 31. Bernolák, Ján (?-1761) farár
1761 dec. 16. +1762 apr. 7. Dávid, Pavol farár
1762 apr. 20. +1769 sept. 28. Vilcsek Ignatius. farár
1770 jan. 14. - - - Kronner, Jakub farár
1939 - - 1940 - - Brenkus, Jozef (1910-) správca farnosti
1952 - - 1952 - - Hudáč, Karol správca farnosti
1969 - - - - Vrbovský, Jozef správca farnosti