logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kunešov

Iné mená:
Kunešov : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1808 Koneshaj, Kunosó, Kunossow, 1888 Konossó, 1892–1913 Kunosvágása, 1920 Konošov, 1927–1948 Kunešov, Kuneschhay, 1948– Kunešov
Zriadenie :
1618
Titul kostola :
Kostol sv. Michala archanjela
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r. 1618 mestom Kremnicou na žiadosť miestnych ľudí. Určitý časť ju viedli františkáni z Kremnice. Za tököliovcov a rákoczyovcov farnosť viedli evanjelickí farári. Od r. 1709 je stále katolícka. Teraz filiálkou farnosti Kremnické Bane
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 - - 1675 - - Weinmann Daniel farár
1675 - - 1676 - - Mayer Leopoldus farár
1676 - - 1679 - - Schemann Benedictus farár
1679 - - - - Merer Michal farár
1679 - - 1680 - - Nuszpacher Gottfried farár
1679 apr. 17. 1680 - - Maurer Andreas, Ignatius, Michael. farár
1680 - - 1681 - - Albrecht Ferdinandus farár
1680 júl 16. 1680 - - Pilarik Hieronymus. farár
1680 okt. 10. - - - P. Eliseus, Ord. S. Francisci farár
1681 - - 1687 - - Jacobini Fulgentius farár
1687 - - 1688 - - Weinmann Daniel farár
1688 - - - - Anton Kalicz. farár
1688 - - 1691 - - Mercz Christophorus farár
1697 jún 18. 1717 apr. 23. Somorjay Martinus. farár
1700 - - 1704 - - Pósmann Stephanus. farár
1704 - - 1709 - - Spravovali ev. farári farár
1709 - - 1720 - - Sagasser Christianus, Ignatius. farár
1720 - - - - Peverelly Hieronymus. farár
1722 okt. 28. 1725 feb. - Kapray Martinus farár
1725 feb. 9. 1733 dec. 12. Henthaler, Pavol farár
1734 jan. 15. 1734 júl 4. Hall Georgius farár
1734 júl 4. 1734 júl 25. Pugrics, vel Pagrics Georgius. farár
1734 júl 25. - - - Freyzeysen, Alexander farár
1790 - - 1795 - - Hartl, Jakub Severín farár
1795 - - 1811 - - Remenár Martin farár
1811 - - 1815 - - Dibner, Anton farár
1815 - - 1827 - - Zelenák Tomáš farár
1827 - - 1832 - - Ertl, František farár
1832 - - 1846 - - Blay, Juraj farár
1846 - - 1846po - - Straka Juraj farár
1846po - - 1846po - - Kevický Anton administrátor
1846po - - 1846po - - Országh, Ján administrátor
1846po - - 1852 - - Kleinhans, Ignác administrátor
1852 - - 1877 - - Kleinhans, Ignác farár
1877 - - 1907 - - Hrabovec, Alojz farár
1907 - - 1908 - - Gríger, Mikuláš farár
1908 - - 1925 - - Janeček, Karol farár
1925 - - 1945 - - Damko, Anton farár
1945 - - 1948 - - Fegyveres Viliam excurrendo z Kremnice
1954 - - 1955 - - Funczik, Emil farár
1955 - - - - Veselovský, Anton excurrendo z Kremn. Baní
1974 po - 1978 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Kremn. Bane