logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Komjatná

Iné mená:
Komjatná: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Komnyatna, 1786 Komyatna, 1808 Komjátna cum Studnična, 1863 Komjatno, 1873–1913 Komjatna, 1920– Komjatná
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Gála
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Michael. farár
1697 jún 18. 1700 - - Bojoni, Ondrej farár
1711 júl 18. 1714 - - Humay, František Ján farár
1714 apr. 8. 1719 aug. 23. Steinfest, vel Stanfest Joannes. farár
1719 okt. 9. - - - Kosztka Joannes. farár
1740 máj 13. 1748 - - Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
1748 jan. 22. 1755 - - Banó, Ondrej farár
1755 nov. 27. 1756 - - Zimányi Adamus. farár
1756 jan. 15. 1768 - - Beňovský, Jozef farár
1768 júl 13. 1772 - - Medszihradszky Daniel. farár
1772 - - - - - Argaláši, Martin farár
1932 - - - - Oravský, Daniel správca farnosti