logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kráľovský Chlmec

Iné mená:
Kráľovský Chlmec TV/Košický kraj zemplín.
1773 Király-Helmecz, 1786 Helmecz, Király-Helmecz, 1808 Király-Helymecz, Helmec, 1863–1913, 1938–1945 Királyhelmec, 1920 Kráľovský Chlumec, 1927–1938, 1945–1948 Kráľovský Chlumec, Király-Helmec, 1948– Kráľovský Chlmec
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Farský kostol Ducha Svätého
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
21.10.1824 - - 1839* - - Musinszky, Ignác, OPraem administrátor
1751 aug. 22. 1754 - - Eötvös Emericus farár
1754 mar. 13. 1761 - - Somlóy Ladislaus farár
1761 dec. 26. 1766 - - Eötvös Emericus farár
1766 dec. 4. 1776 - - Szenczy Stephanus farár
1776 jún 19. - - - Gampe Gotthardus farár
1783-1810 - - - - Lupesz, Adam, OPraem farár
1810-1824 - - - - Parlaghi, František, OPraem administrátor
1829 - 183 - - - - Mezey, Žigmund administrátor
1838-1858 - - - - Kosztyik, Alexander, OPraem farár
1858-1873 - - - - Stockinger, Imrich, Leonard, OPraem administrátor
1872 - - 1902 - - Somogyi, Gregor, OPraem administrátor 1877 farár
1902 - - - - Farkaš, Róbert, OPraem farár
1929 - 194 - - - - Mécs, Ladislav, OPraem. administrátor
1951 - - 1983 - - Tóth, Ladislav Eugen, OPraem administrátor
1951 - - - - Tóth Eugen Ladislav CRP správca farnosti
1983 - - - - Štász Dezider farár
1992 - - - - Szalay, László farár