logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kľačno

Iné mená:
Kľačno: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1863–1882 Gajdell, 1786, 1808, 1888–1907, 1927–1948 Gajdel, 1913 Nyitrafő, 1920 Gajdeľ, 1948– Kľačno
Zriadenie :
starodávna
Titul kostola :
Kostol sv. Mikuláša biskupa
Stručné dejiny:
Farnosť je starodávna. Najprv patrila k hradnej fare bojnickej. Pravdepodobne spolu s kolonizáciou bola založená v 14. st. farnosť . R. 1437 sa uvádza vo výkaze desiatkov bývalých filiálok bojnickej farnosti pod menom Gajdellehota. V Pazmáňovom katalógu je uvedená. Za panstva Thurzovcov bola prevedená na evanjelickú vieru. R. 1660 Františka Khuen Pálffy vypovedala kazateľa Greschnera a zaviedla katolícke vyznanie. Prvý misionár bol jezuita Suttermann. Postupne sa všetci stali katolíkmi. Žiadna zmena sa potom už nestala.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1464 sp. - - - - Martinus plebanus de Gaidelhota farár
1559 sp. - - - - Michael. farár
1560 sp. - - - - Melchior (Kľačno) farár
1560 sp. - - - - Melchior (Kľačno) farár
1660 - - 1661 - - Suttermann Matej SJ farár
1661 sp. - - - Petriczovitz farár
1665 apr. 20. 1668 - - Saupius, vel Saugius Martinus, Antonius. farár
1668 júl 13. 1671 - - Thun, vel Schun Andreas. farár
1671 - - 1673 - - Zobel, alias Zobelius Mathias. farár
1673 feb. 17. 1680 - - Martinides Joannes. farár
1680 Fabr. 28.! 1680 apr. 24. Molitor Conradus. farár
1680 máj 18. 1686 - - Hieronymi, Juraj farár
1686 dec. 131 1691 máj 21. Mitis Georgius, Joannes. farár
1691 - - 1700 - - Krupicz Mathias. farár
1700 máj 26. 1707 - - Koch Joannes, Christophorus. farár
1707 máj 12. 1712 - - Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1713 - - - - Gulden, Andrej
1714 - - 1731 - - Dubňanský, Matej farár
1731 máj 8. 1762 - - Gramantik, Matej farár
1762 nov. 26. 1773 - - Krajcsovics Joannes. farár
1773 mar. 25. - - - Krausz Joannes. farár
1817 - - 1847 - - Komora Alexej farár
1847 - - 1874 - - Lopušný, Ľudovít farár
1874 - - 1874 - - Slobodný Eugen administrátor
1874 - - 1908 - - Martinovich Maxmilián farár
1908 - - 1908 - - Ficzel, Ignác farár
1908 - - 1908 - - Dvihally Vojtech farár
1908 - - 1911 - - Raitsits František farár
1911 - - 1918 - - Ficzel, Ignác farár
1918 - - 1919 - - Gašparík, Ferdinand farár
1919 - - 1946 - - Czeisel Ján farár
1946 - - 1949 - - Wagner, Adolf administrátor
1952 po - 1954 - - Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti
1954 - - 1958 - - Krajan, Milan správca farnosti
1955 - - 1955 - - Očkovský, Emil administrátor
1959 - - 1961 - - Dubay Anton, OFM, ThDr., správca farnosti
1961 - - 1962 - - Galbavý, Stanislav správca farnosti
1962 - - 1964 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1965 - - 1973 - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti
1973 - - 1978 - - Táska, Štefan správca farnosti
1978 - - - - Príner Ladislav správca farnosti