logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kukučínov

Iné mená:
Kukučínov: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)/(Hontianska stolica) 1962 pričl. o. Malý Pesek [hont].
1773 Nemes-Oroszi, Nemes-Orosy, 1786 Nemesch-Oroszi, 1808 Nemes-Oroszi, 1863–1913, 1938–1945 Nemesoroszi, 1920 Oros za Hronom, 1927–1938, 1945–1948 Oros, Oroszi, 1948–1973 Kukučinov, 1973– Kukučínov
Malý Pesek: 1773, 1808 Kis-Peszek, 1786 Kisch-Peszek, 1863–1913, 1938–1945 Kispeszek, 1920–1938, 1945–1948 Malý Pesek, Kis-Peszek, 1948–1962 Malý Pesek
Zriadenie :
1774
Titul kostola :
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1761 - - 1769-1819 - - Spáczay, Ladislav, de Nagy Spácza farár
1774 máj - 1779 - - Katona Franciscus Xav. farár
1780 - - 1783 apr. 19. Balogh, Andrej (1755?-1826) farár
1783 - - +1792 aug. 26. Kosztolányi Joannes. farár
1792 okt. 21. +1799 apr. 21. Simkó Josephus. farár
1799 máj 20. +1814 jan. 24. Kiss Andreas. farár
1814 máj 25. +1823 apr. 4. Bielek, Ján farár
1823 apr. 7. 1829 júl 28. Soóky Ignatius. farár
1829 júl 28. 1832 nov. 21. Lehoczky Joannes. farár
1832 nov. 21. +1876 sept. 23. Juhász Antonius. farár
1876 - - - - - Cserha, Ján farár
- - - 1893 - - Cserha, Ján farár
1893 - - - - - Nagy Michael farár
1894 - - - - - Lovász Colomannus int. admin farár
1938 - - 1938po - - Zakar, Viliam farár
1951 - - - - Kuzma, Jozef správca farnosti