logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nesvady

Iné mená:
Nesvady: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1968 vyčl. o. Vrbová nad Váhom.
1773, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Naszvad, 1786 Naszwad, 1927–1938, 1945–1948 Nasvad, Naszvad, 1948– Nesvady
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Jozefa
Stručné dejiny:

Pramene :
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1285 sp. - - - - Gebse farár
Medzi 1332. a 1337 sp. - Ján (Nesvady, 1332) farár
1561 sp. Et 1562 - - Kömley Ladislaus. farár
1562 - - - - - Juraj (Kostolná Gala, 1562) farár
1604 - - - - - Papp Joannes. farár
1613 sp. - - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1630 - - - - - Zavar Gabriel. farár
1634 - - - - - Érsekujváry, Ondrej farár
1636 - - - - - Nagy Andreas. farár
1647 sp. - - - - Meró Ignatius. farár
1673 jún 9. - - - Baksay, Ondrej farár
1692 apr. 24. +1703 - - Ballady, Ondrej farár
1703 apr. 14. 1707 mar. - Üreghy Joannes, Franciscus. farár
1707 máj 17. 1709 jún - Kiss Franciscus. farár
1709 jún - 1714 jan. - Uprázdnené
1714 jan. 23. 1714 - - Velenczey Georgius. farár
1714 apr. 19. 1723 apr. - Rozsánszky Gabriel. farár
1723 apr. 15. +1743 dec. 4. Kovácsólczy Stephanus. farár
1743 okt. 11. 1763 - - Trummer Joannes farár
1763 máj 31. 1773 jún 15. Horváth, Jozef (1730-1808) farár
1773 jún 15. +1807 jún 17. Zsilavy Andreas. farár
1807 júl 29. +1809 dec. 24. Némethy Joannes. farár
1810 mar. 20. +1832 apr. 10. Józan, Ján farár
1832 jún 6. 1840 - - Nedeczky de Eadem Josephus. farár
1844 jan. 16. 1855 okt. - Erős, Ignac farár
1855 nov. 1. +1874 aug. 14. Répássy Joannes. farár
1874 okt. 23. +1879 aug. 21. Gyürky, Vincent farár
1879 sept. 10. 1881 júl 7. Galamboš, Koloman, CM farár
1881 sept. 11. +1887 okt. 18. Fehér, Ján Chryzostom (1823-1887) farár
1888 - - - - - Čemez, Anton farár
1950 - - 1951 - - Preiml, Ján správca farnosti
1959 - - +1997 február 22. Szabó, Ľudovít správca farnosti dekan
1992 - - - - Borbély, Peter farár