logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kamenné Kosihy

Iné mená:
Kamenné Kosihy : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Kőkeszj, Kameno Kesic[e] [!], 1786 Kőkeszi, 1808 Kő-Keszi, Keő-Keszi, Kamenné Kosyhy, 1863–1913, 1938–1945 Kőkeszi, 1920 Kamenné Kosihy, Kamenné Kosy, 1927–1938, 1945–1948 Kamenné Kosihy, Kő-Keszi, 1948– Kamenné Kosihy
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Martina, biskupa
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
Medzi 1332. a 1337 sp. - Juraj (Kamenné Kosihy, 1332) farár
1637 sept. 15. sp. - - Szelepcsényi de Pohroncz Georgius. farár
1647 sp. - - - - Füleki, Imrich farár
1688 - - - - - Baláši, Valentín farár
1692 júl 6. 1704 - - Suut vel Sütt Adalbertus, Licentiatus farár
1704 - - 1714 - - Bertáň, Matej farár
1714 jan. 11. 1717 máj 15. Boda, Adalbert farár
1717 máj 15. 1720 - - Rákoczy Adamus, Emericus. farár
1720 sept. 20. 1733 - - Boldiš, Juraj farár
1733 mar. 25. 1736 - - Antal, Michal farár
1736 - - 1748 - - Čelko, Ján Jozef farár
1748 mar. 15. 1763 - - Trsztyánszky Alexander. farár
1763 jan. 30. +1781 feb. 8. Kovács Michael. farár
1781 - - +1785 jan. 1. Paiduch Josephus. farár
1785 jan. - +1811 aug. 22. Török Paulus. farár
1811 - - +1834 mar. 22. Lehóczky Gabriel. farár
1834 apr. 10. +1849 jan. 7. Petróczy Paulus. farár
1849 - - 1867 okt. 20. Jenik, Mikuláš farár
1867 okt. 20. +1887 feb. 20. Kassay Franciscus. farár
1887 aug. 1. - - - Zibrinyi Julius. farár
1976 - - 1980 - - Csonka, Karol správca farnosti