logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kátlovce

Iné mená:
Kátlovce: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Kattlocz, Katlowetz, Katlowcze, 1786 Katlocz, Katlowce, 1808 Katlócz, Katlowitz, Katlowce, 1863–1907 Kátlóc, 1913 Kátló, 1920– Kátlovce
Zriadenie :
1819
Titul kostola :
Kostol Ducha Svätého
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1819 - - 1862 - - Horth, Jozef farár
1862 dec. 28. - - - Tóth Josephus. farár
- - - 1894 - - Tóth Josephus, farár
1894 - - - - - Plechló Joannes int. admin. ab 1894. parochus farár
1962 - - 1963 - - Danišovič, Andrej správca farnosti
1975 - - 1985 - - Kubíček, Vendelín správca farnosti
2000 - - 2014 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti