logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Belá(Poľsko)

Iné mená:

Titul kostola :
Titul kostola nezistený.
Stručné dejiny:
Nová Belá (poľ. Nowa Biała) je dedina na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1920 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom. .
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka: