logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Farná

Iné mená:
Farná: okres Levice/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Farnad, 1808, 1920–1938, 1945–1948 Farnád, 1948– Farná
Zriadenie :
1810
Titul kostola :
Kostol sv. apoštolov Petra a Pavla
Stručné dejiny:

Pramene :
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1295 sp. - - - - Petrus. farár
1630 sp. - - - - Livati Benedictus. farár
1787 - - 1795 apr. 21. Sticzay Joannes. farár
1795 okt. 28. 1795 nov. 10. Farkas, Gabriel farár
1795 nov. 10. 1795 dec. 6. Zelenák Josephus, Carolus. farár
1795 dec. 6. 1802 aug. 31. Petrovics Joannes. farár
1802 okt. 27. +1840 feb. 12. Horňáček, Jozef farár
1840 - - +1849 júl 8. Ettemberger, Imrich farár
1849 - - 1860 - - Massa Alexius. farár
1860 - - +1877 júl 10. Liftner Franciscus. farár
1877 - - - - - Szilaveczky Joannes. farár 1888 - 1891 admin. Baumann Leo
1957 - - 1957po - - Timár, Imrich správca farnosti
1958 - - 1959 - - Szabó, Ľudovít správca farnosti
1959 - - 1960 - - Szokolay, Anton správca farnosti
1960 - - 1965 - - Bruckner, Ladislav správca farnosti
1965 - - 1968 - - Tóth Július Aquilin, OFM, správca farnosti
1975 - - 1977 - - Szeiff, František správca farnosti