logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Šebastová

Iné mená:
1896 Prešov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1970 pričl. o. Nižná Šebastová, Solivar (1960 pričl. o. Soľná Baňa, Šváby), Šalgovík; 1970–1990 pričl. o. Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky.
1773 Eperiessinum, Eperjes, Pressow, 1786 Eperies, Eperiesinum, Fragopolis, Pressow, 1808 Eperiesinum, Eperjes, Eperies, Pressow, 1863–1913 Eperjes, 1920– Prešov
--------------
Nižná Šebastová: 1773 Alsó-Sebes, Nizny Sebes, 1786 Alschó-Schebesch, 1808 Alsó-Sebes, Dolní Ssebeš, 1863–1913 Alsósebes, 1920–1948 Nižný Šebeš, 1948–1970 Nižná Šebastová
Solivar: 1773 Soóvár, Soowar, 1786 Schówár, 1808 Sóvár, Soóvár, Salzburg, Slaná, 1863 Soovar, 1873–1913 Tótsóvár, 1920 Slaná, 1927–1970 Solivar
Soľná Baňa: 1873–1913 Sóbánya, 1920 Baňa, 1927–1960 Soľná Baňa
Šváby: 1863 Németsoóvár, 1873–1913 Németsóvár, 1920 Šváby, Šovár, 1927–1960 Šváby
Šalgovík: 1773 Salgocska, Salgovik, 1786 Schalgócschka, Ssalgowik, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowík, 1863 Salgo, 1873–1902 Salgó, 1907–1913 Sebessalgó, 1920–1970 Šalgovík
Zriadenie :
1332
Titul kostola :
sv. Mena P. J. a P. M. (1634).
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1777 - - - - Brusini, Vincent, OFM administrátor
1807 - - - - Kulifaj, Celsus, OFM administrátor
1814* - - - - Janovszky, Venancián, OFM administrátor
1815* - - - - Susztrik, Peter, OFM administrátor
1817* - - - - Kuhajda, Hilár, OFM administrátor
1824* - - - - Ulehla, Florián, OFM administrátor
1826* - - - - Szlatsányi, Kalist, OFM administrátor
1828* - - - - Rubesch, Lukáš, OFM administrátor
1829* - - - - Mikovič, Hieronym, OFM administrátor
1833* - - - - Ballay, Gothard, OFM administrátor
1835* - - - - Hubats, Tomáš, OFM administrátor
1837* - - 1838* - - Hranek, Sabinus, OFM administrátor
1838* - - 1838-1840 - - Király, Jozef František Xaver, OFM administrátor
1844* - - 1847-1852 - - Moravtsik, Bruno, OFM administrátor
1853 - - 1856 - - Kuchárek, Anaklét, OFM administrátor
1857* - - 1865* - - Kissó, Štefan, OFM administrátor
1865* - - - - Toman, Cézar, OFM administrátor
1871* - - - - Zsembery, Rudolf, OFM administrátor
1877* - - - - Steiger, Kamil, OFM administrátor
1878 - - 1888 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor
1888 - - - - Borodács, Polykarp, OFM administrátor
1899 - - - - Kessereö, Dominik, OFM administrátor
1914 - - 1919 - - Téglaši, Jozef, OFM administrátor
1925* - - 1928 - - Kocháň, Bartolomej, OFM administrátor
1928* - - - - Loffay, Cyril, OFM administrátor
1943 - - 1949 aug. 3. Füredi, Vavrinec, OFM administrátor
1946 - - 1950 - - Füredi Ladislav Vavrinec, OFM, správca farnosti
1950 - - 1955 - - Kováč Rajner Andrej OFM správca farnosti
1953 - - 1974 - - Murgaš, Matej Anton, OFM administrátor
1974 - - 1971 - - Juruš, Gabriel správca farnosti
1991 - - 2006 - - Balica, Milan farár
2006 - - - - Gombita, Peter farár