logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Šebastová

Iné mená:

Zriadenie :
1332
Titul kostola :
sv. Mena P. J. a P. M. (1634).
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1777 - - - - Brusini, Vincent, OFM administrátor
1807 - - - - Kulifaj, Celsus, OFM administrátor
1814* - - - - Janovszky, Venancián, OFM administrátor
1815* - - - - Susztrik, Peter, OFM administrátor
1817* - - - - Kuhajda, Hilár, OFM administrátor
1824* - - - - Ulehla, Florián, OFM administrátor
1826* - - - - Szlatsányi, Kalist, OFM administrátor
1828* - - - - Rubesch, Lukáš, OFM administrátor
1829* - - - - Mikovič, Hieronym, OFM administrátor
1833* - - - - Ballay, Gothard, OFM administrátor
1835* - - - - Hubats, Tomáš, OFM administrátor
1837* - - 1838* - - Hranek, Sabinus, OFM administrátor
1838* - - 1838-1840 - - Király, Jozef František Xaver, OFM administrátor
1844* - - 1847-1852 - - Moravtsik, Bruno, OFM administrátor
1853 - - - - Kuchárek, Anaklét, OFM administrátor
1857* - - 1865* - - Kissó, Štefan, OFM administrátor
1865* - - - - Toman, Cézar, OFM administrátor
1871* - - - - Zsembery, Rudolf, OFM administrátor
1877* - - - - Steiger, Kamil, OFM administrátor
1878-1888 - - 1888 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor
1888 - - - - Borodács, Polykarp, OFM administrátor
1899 - - - - Kessereö, Dominik, OFM administrátor
1914 - - 1919 - - Téglaši, Jozef, OFM administrátor
1925* - - 1928 - - Kocháň, Bartolomej, OFM administrátor
1928* - - - - Loffay, Cyril, OFM administrátor
1943*-3.8. - - - - Füredi, Vavrinec, OFM administrátor
1946 - - 1950 - - Füredi Ladislav Vavrinec, OFM, správca farnosti
1950 - - 1955 - - Kováč Rajner Andrej OFM správca farnosti
1953-1974 - - - - Murgaš, Matej Anton, OFM administrátor
1974 - - 1971 - - Juruš, Gabriel správca farnosti
1991 - - 2006 - - Balica, Milan farár
2006 - - - - Gombita, Peter farár