logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Križovany

Iné mená:
1126 Krížovany: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Szent-Kereszt, Heiligs-Kreutz, Križowjany, 1786 S[ent]-Kereszt, Križowjani, 1808 Szent-Kereszt, Kreutzdorf, Křížowany, 1863–1913 Szentkereszt, 1920 Križovany, Križoviany, 1927–1948 Križoviany, 1948– Krížovany
Zriadenie :
zmienka 1332
Titul kostola :
sv. Kríža (1330)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1775-1777 - - 1777-1824 - - Domaniczky, Ján, de Domaniža administrátor
1784-1799 - - 1799-1804 - - Prauner, Ján administrátor
1803-1840 - - - - Kiss, Ján farár
1840-1869 - - - - Zsembery, Štefan administrátor
1870 - - 1875 - - Jaskovits, Ignác administrátor
1875 - - - - Sallay, Matúš administrátor-farár
1922 - - 1932 - - Uhlárik, Aurel administrátor
1932 - - 1944 - - Minárčik, Ján Alojz správca farnosti
1932 - - 1944 - - Minárčik, Ján administrátor
1944 - - 1969 - - Marton, Andrej administrátor
1966 - - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1987 - - 1998 - - Križalkovič, Jozef administrátor
1998 - - - - Čorba, Peter farár