logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kračúnovce

Iné mená:
1079 Kračúnovce: okres Svidník/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Karácsom-Mező, Karácson-Mező, Kraczinowcze, 1786 Karacschonmeső, Kračinowce, 1808 Karácsonymező, Kračunowce, 1863–1913 Karácsonmező, 1920 Kračúnovce, Kračonovce, 1927– Kračúnovce
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
sv. Mikuláša (14. st.).
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1776-1781 - - 1781-1812 - - Ludvik, Karol farár
1783-1805 - - 1801-1805 - - Proháczka, Matej farár
1805-1811 - - 1811-1812 - - Listsák, Ján farár
1812-1826 - - - - Humenyik, Jakub farár
1826-1843 - - - - Török, Juraj administrátor-farár
1843-1853 - - 1846-1848 - - Semsey, Augustín, Bartolomej, de Šemša administrátor-farár
1853 - - 1855 - - Szabó, Augustín, Ján, de Szoklyó administrátor-farár
1881-1901 - - 1885-1886 - - Vaxmann, Jozef administrátor
1902 - - 1909 - - Leiteregh, Karol administrátor-farár
1909 - - - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1951 - - 1976 - - Jerga, Andrej správca farnosti
1976 - - - - Dugas, Jozef správca farnosti
1984 - - 2004 - - Šechný Jozef administrátor
2004 - - - - Telepún, Martin farár