logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Myšľa

Iné mená:

Zriadenie :
zmienka 1332
Titul kostola :
sv. Mikuláša (1805)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
excurrendo - - - - Jurčišin, Ferdinand farár
1.10.1959 - - 1.10.1964 - - Kováč, Vincent farár
1.5.1932 - - 1959 - - Szekeres, Ján administrátor
5.10.1803- - - - - Kubek, Ján farár
1788-1803 - - 2.8.1803 - - Proháczka, Nikodém [Procházka] farár
1805-1813 - - - - Dónay, František farár
1811-1812 - - 1813-1816 - - Kalatay, Martin administrátor
1813-1832 - - - - Kökh, František [RÖKH] farár
1832-1841 - - - - Czár, Jozef farár
1841-1846 - - 1846-1855 - - Bratosevics, Ján farár
1846-1855 - - - - Frnka, Ján administrátor-farár
1855 - - - - Knauth, Fridrich farár
1885 - - 1887-1927 - - Duschek, Ján administrátor
1887-1927 - - - - Duschek, Ján farár
1932 - - 1932po - - Bottka, Ján administrátor
1960 - - 1963 - - Kováč, Vincent správca farnosti
1964 - - 1992 - - Dráb, Jozef správca farnosti
1996 - - 1996 - - Kertýs, Martin administrátor
1996-2002 - - 1996-2001 - - Sedlák, Peter, doc farár
2002 - - - - Jancusko, Stanislav farár