logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košické Olšany

Iné mená:
1058 Košické Oľšany: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1944 zlúč. o. Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar do o. Košické Oľšany.
1944–1948 Košické Oľšany, 1948–1969 Košické Olšany, 1970– Košické Oľšany
Nižný Olčvar: 1773 Alsó-Ocsvár, Nižny Ocžvár, 1786 Alschó-Olcschwár, Malý Ocschwár, 1808 Alsó-Ocsvár, Alsó-Olcsvár, Malé Očwáre, 1863–1913 Alsóolcsvár, 1920 Nižný Olčvár, 1927–1944 Nižný Olčvar
Vyšný Olčvar: 1773 Felső-Ocsvár, Wissny Ocžvár, 1786 Felschő-Olcschwár, Welký Ocschwár, 1808 Felső-Ocsvár, Felső-Olcsvár, Welké Očwáre, 1863–1913 Felsőolcsvár, 1920 Vyšný Olčvár, 1927–1944 Vyšný Olčvar
Zriadenie :
13. st.
Titul kostola :
sv Štefana (1810).
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
29.6.1818- - - - - Baňás, Juraj farár
1776-1805 - - 1805-1806 - - Zsilay, Andrej farár
1805-1818 - - 1819-1836 - - Károlyi, Ján, de Gotsith et Meretice farár
1840 - - 1854 - - Lovassy, Imrich farár
1840 - - 1841 - - Billy, František, ml administrátor
1849 - - 1849po - - Pavliár, Karol administrátor
1854-1863 - - - - Marczényi, Ján farár
1863-1876 - - - - Boczkó, František farár
1873 - - 1873-1899 - - Pikula, Matej administrátor
1873 - - 1873po - - Sárossy, Štefan administrátor
1876 - - 1903 - - Kováts, Tomáš administrátor-farár
1903 - - - - Sidelszky, Július farár
1908 - - - - Zapotoczky, Michal farár
1924 - - - - Hajtinger, Ján, ml farár
1950 - - 1952 - - Sijarto, Andrej administrátor
1952 - - 1955 - - Kačmár, Vincent administrátor
1953 - - - - Tartaľ, Andrej administrátor
1973 - - - - Repický, Alexander správca farnosti
1993 - - 1999 - - Tkáč, Michal farár
2002 - - - - Halčák, Juraj farár