logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košická Polianka

Iné mená:
1057 Košická Polianka: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773, 1808 Lengyelfalva, Polánka, 1786 Lengelfalwa, 1863–1913, 1938–1945 Lengyelfalva, 1920 Poľanka, 1927–1938, 1945–1948 Polianka, 1948– Košická Polianka
Zriadenie :
1810
Titul kostola :
P. M. Naneb. (1877).
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
30.3.1853 - - 1855 - - Bercsinszky, Alojz administrátor
1804-1806 - - 1807-1809 - - Kollártsik, Jozef farár
1806-1807 - - 1807-1824 - - Jesovszky, Barnabáš, OFM administrátor
1807-1809 - - 1809-1812 - - Grimm, Ján farár
1810-1812 - - - - Hartay, Jozef farár
1812-1814 - - - - Demek, Ján farár
1814-1825 - - 1825-1856 - - Fábry, Jozef administrátor-farár
1825-1831 - - - - Molnár, Michal administrátor
1831 - - - - Krajnik, Ignác administrátor
1831-1836 - - - - Morvay, Peter, de Dolné Držkovce farár
1837-1853 - - 1855 - - Bartay, Ján administrátor
1855-1857 - - - - Czibula, Juraj [OFMConv.] farár
1857 - - - - Pischel, Eduard administrátor
1857-1891 - - - - Bodnár, Ján, ml farár
1891 - - 1910 - - Schimitschek, Ľudovít administrátor-farár
1911 - - 1913 - - Liktor, Andrej administrátor
1913 - - 1917 - - Dvorscsák, Andrej administrátor
1917 - - 1925 - - Szilágyi, Július administrátor
1926 - - - - Polák, Jozef administrátor
1939 - - 1948 - - Kapušanský, Andrej správca farnosti
1948 - - 1963 - - Pásztor, Tomáš správca farnosti asesor
1964 - - 1974 - - Zgabur, Július správca farnosti
1974 - - - - Kačmarik, Štefan administrátor
1976 - - - - Kertés Ján správca farnosti
1976 - - 1982 - - Kertész, Ján, ml administrátor
1983 - - 1990 - - Koreň, Ján administrátor
1992 - - 1999 - - Uháľ, Martin farár
1999 - - - - Majerník, Peter farár