logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - Myslava

Iné mená:

Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
sv. Bartolomeja (1792)
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1.9.2005 - - - - Andráš, Zdenko farár
24.7.1826- - - 18.10.1832 - - Árossy, Jozef farár
1807-1824 - - - - Jesovszky, Barnabáš, OFM administrátor
1820po - - 1821po - - Jánossy, Pavol administrátor
1824-1826 - - 1828* - - Vitéz, Jozef administrátor
1833-1870 - - - - Beziák, Ján Nepom farár
1870 - - 1876 - - Beziak, František administrátor
1876 - - 1899 - - Beziak, František farár
1898 - - - - Fischer, Anton administrátor-farár
1935 - - 1959 - - Hudák, Anton administrátor-farár
1959 - - 1975 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
1975 - - - - Hermanský, Ján správca farnosti
1988 - - 1990 - - Kriško, Michal administrátor
1990 - - 2002 - - Bugoš, Pavol farár
2002 - - 2003 - - Kertýs, Martin administrátor
2002 - - 2004 - - Uháľ, Martin farár