logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kežmarok

Iné mená:
1251 ako Villa Saxonum apud Ecclesiam Sancte Elisabeth, Villa Sancte Elisabeth, neskôr ako Kasmark (1269), Kaysmarch (1272), Kasmark, Kesmarkt (1294), Forum Caseorum (1329), Kasmiarek (1497/1650), 1773 Késmarkinum, Késmark, Käsmarkt, Kesmarek, 1786 Kaesmark, Kaisersmark, Kesmarkinum, Caesareoforum, 1808 Kesmark, Kesmarkinum, Caesareoforum, Késmárk, Kässmarkt, Kaisersmarkt, Kežmarek, 1863–1913 Kesmark, 1920 Kežmarok, 1927–1948 Kežmarok, Käsmark, 1948– Kežmarok.
Zriadenie :
1348
Titul kostola :
Kostol Pov. sv. Kríža (1498)
Stručné dejiny:
Dejiny kostola siahajú do konca 13. storočia. Síce sa pôvodná podoba chrámu nezachovala, jej dnešná podoba pochádza z roku 1444. Mohutný opevnený múr, bohato zdobený interiér, gotické klenby a samozrejme nechýbajú ani plastiky od Majstra Pavla z Levoče. Okrem umeleckých diel sa tu nachádzajú aj náhrobky, krypta a údajne aj tajná chodba. Od roku 1998 sa kostol pýši titulom basilica minor, ktorý jej udelil svätý pápež Ján Pavol II.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1951 - - 1961 - - Záhora, Šimon (1911-1979) farár
1961 - - 1968 - - Novotný, Andrej, OFMConv farár
1961 - - 1968 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
1968 - - 1973 - - Lang, Ján správca farnosti
1973 - - - - Marek, Michal správca farnosti