logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žilina

Zriadenie:
od XIII. stor.
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1583)
Iné mená:
Žilina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1949 pričl. o. Budatín, Závodie; 1949–1960, 1970 pričl. o. Bánová, Považský Chlmec, Strážov; 1970 pričl. o. Bytčica, Trnové pri Žiline; 1980 pričl. o. Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota; 1976–1990 pričl. o. Lietavská Lúčka (po 1907 pričl. o. Ilové; 1960 pričl. o. Porúbka); 1980–1990 pričl. o. Rosina, Teplička nad Váhom, Turie (po 1877 pričl. o. Tri Dvory), Višňové.
1773, 1786 Solna, Silein, Žilina, 1808 Zsolna, Solna, Sillein, Žilina, 1863–1913 Zsolna, 1920– Žilina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bánová (1.500), k. B. S. J. (1935), 2. Závodie (2.000), k. sv. Štefana, (1250), kap. sv. Cyrila a Metoda, 3. Budatín, Chlmec, Strážov (800).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kliment (Žilina,1332) farár
1357 - - - - - Ján(Žilina,1357) farár
1419 - - - - - Ondrej(Žilina,1419) farár
1463 - - - - - Urban(Žilina,1463) farár
1503 - - - - - Juraj(Žilina,1503) farár
1518 - - - - - Dlhý, Ladislav farár
1540 - - - - - Ján(Žilina,1540) farár
1558 - - - - - Juraj(Žilina,1558) farár
1588 - - +1595 - - Albi, Daniel farár
1617 - - 1619 - - Stankovič, Ján farár
1673 máj 17. 1685 - - Kostka, Štefan farár
1685 - - 1686 - - Čeleš, Martin, SJ administrátor spolu s Permayom
1687 - - 1688 - - Permay, Ladislav, SJ administrátor spolu s Čelešom
1688 - - 1689 - - Jankovič, Juraj, SJ (1638-1696) farár
1689 - - 1692 - - Košetič, Juraj, SJ farár
1692 - - 1697 - - Černiak, Imrich, SJ farár
1697 - - 1703 - - Košetič, Juraj, SJ farár
1703 - - 1704 - - Ričanský, Tobiáš, SJ farár
1704 - - 1710 - - Černiak, Imrich, SJ farár
1710 - - 1714 - - Fischeményi, Štefan, SJ farár
1714 - - 1724 - - Kúty, Juraj, SJ farár
1724 - - 1731 - - Suchaj, Juraj, SJ farár
1731 - - 1735 - - Jankovič, Karol, SJ farár
1735 - - 1736 - - Zamarovský, Pavol, SJ farár
1736 - - 1738 - - Felker, Andrej, SJ farár
1738 - - 1740 - - Sádecký, Ján, SJ farár
1740 - - 1744 - - Miškovič, Juraj, SJ farár
1744 - - 1755 - - Siláček, Pavol, SJ farár
1755 - - 1758 - - Saly, Štefan, SJ farár
1758 - - 1760 - - Oľšavský, Juraj, SJ farár
1760 - - 1764 - - Tarnóczy, Zsigmund, SJ farár
1764 - - 1767 - - Rotari, Jozef, SJ farár
1767 - - 1771 - - Imrikovič, Juraj, SJ farár
1771 - - 1773 - - Serdaheli, František Saleský, SJ farár
1773 - - 1773 - - Valentovič, Jozef farár
1773 - - 1775 - - Piaček, Ján, kanonik kaplán
1773 - - 1776 - - Rudnay, Michal farár
1776 - - 1779 - - Briestenský, Ján farár
1777 - - 1777 - - Bleho, Jozef vojenský kaplán
1779 - - 1806 - - Briestenský, Jozef farár
1806 - - 1825 - - Egelský, Pavol farár
1825 - - +1853 marec 5. Bielek, Ján Krstiteľ farár 1833 č. kanonik, 1847 dekan, prísediaci assessor
1827 - - 1833 - - Stárek, Ľudovít kaplán
1833 - - 1845 - - Stárek, Ľudovít riaditeľ Biskupského sirotinca
1835 - - 1837 - - Blaškovič, Peter kaplán
1837 - - 1839 - - Nemčák, Ján Nepomuk kaplán
1853 - - +1872 - - Lemeš, Andrej farár
1865 - - 1871 - - Sečanský, Ján kaplán
1871 - - 1874 - - Potúček, Ján (1839-1919) kaplán
1873 - - 1874 - - Košeľa, Ján farár
1874 - - +1920 - - Podivinský, František Xaver farár
1874 - - 1880 - - Bednár, Andrej kaplán
1880 - - 1895 - - Paška, Štefan kaplán
1886 - - 1907 - - Gálik, Jozef (1858-1935) katechéta
1895 - - 1903 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
1903 - - 1920 - - Ružička, Tomáš kaplán
1907 - - - - - Filkorn, František katecheta
1912 - - - - - Vlasatý, Martin kat_sirotinec
1919 - - 1920 nov. 4. Pöstényi, Ján kaplán
1920 - - +1947 jún 21. Ružička, Tomáš administrátor, farár
1920 - - 1922 - - Hodál, Juraj kaplán
1920 - - 1922 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
1922 marec 18. 1923 - - Hamaj, Jozef kaplán
1922 - - 1923 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
1922 - - 1924 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
1923 - - 1924 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
1924 - - 1926 - - Smieško, Gregor kaplán
1924 - - 1924 - - Cisár, Jozef kaplán
1924 - - 1925 jan. - Rumpel, Karol kaplán
1925 - - 1932 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
1926 - - 1928 - - Dubík, Pavol výpomocný_duchovný
1929 - - 1930 - - Magnusek, Vojtech kaplán
1930 - - 1931 - - Lednický, Rudolf, SJ kaplán
1932 - - 1934 - - Hollý, Jozef (1894-1976) riaditeľ_školy
1934 - - 1936 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán riad. Dievč. ľud. školy pri sirôt.
1934 - - 1935 - - Patka Andrej, Mons. kaplán
1935 - - 1937 - - Fančovič, Ernest kaplán
1935 - - 1946 - - Tiso, Ján profesor 1939 riaditeľ gymnázia
1936 - - 1938 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. prof. náb. gymn.
1936 okt. 1. 1937 okt. 1. Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
1937 okt. 1. 1938 - - Blažek, Albín kaplán katechéta
1937 - - 1938 - - Markovič, Edmund kaplán
1938 - - 1940 - - Stranovský, Vojtech kaplán
1940 - - - - - Chladný-Hanoš, Maximilián profesor
1940 máj 31. 1940 sept. 1. Drozd, Štefan, PhDr. kaplán
1940 po - 1945 - - Stranovský, Vojtech kaplán r. 1944/45 správca dievčenskej ľudovej školy Žilina
1940 - - 1942 - - Košík, Vendelín kaplán
1940 - - 1941 - - Štrbavý, Elemír kaplán arch. BÚ, chór. kaplán
1942 okt. 1. 1943 sept. 1. Hudec, Martin kaplán
1942 sept. 1. 1950 - - Haranta, Ján prof.náb
1943 - - 1947 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
1943 sept. 1. 1950 marec - Barát, Marcel kaplán profesor gymn., 1946-49 profesor nábož.
1943 - - 1950 - - Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM lektor OFM bohosl.
1944 - - 1945 - - Murgaš, Matej Anton, OFM katechéta
1945 - - 1945 po - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
1945 - - 1947 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán
1945 po - 1945 po - Klimko, Florid Jozef, OFM rehoľný duchovný
1945 - - 1945 - - Onódy Albert Karol kaplán
1946 - - 1949 - - Tóth, Jozef Zoltán, SDB kaplán
1946 - - 1948 - - Ďurdík, Aemilián Jozef, OFM kaplán
1947 - - 1948 - - Michalka Michal, ThDr. administrátor
1947 dec. 15. 1949 máj - Smatana, Teodor kaplán
1947 po - 1950 - - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
1947 - - 1948 - - Masár, Albert kaplán
1948 - - 1950 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
1948 - - 1949 febr. 1. Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
1949 júl 1. 1952 marec 1. Ferko Augustín kaplán
1949 nov. 19. 1951 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
1950 - - 1951 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM kaplán
1950 - - 1950 - - Konopa, Martin kaplán
1951 febr. 1. 1954 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán 1951 voj. zákl. sl.
1952 - - 1959 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
1952 - - 1956 febr. 20. Michalička, Ján kaplán
1952 dec. 1. 1953 - - Dančík, Rudolf kaplán
1953 jún 1. - - - Családy, Andrej kaplán
1956 - - 1958 - - Luky, Gejza kaplán
1956 júl 18. 1984 - - Michalička, Ján kaplán
1958 máj 15. 1960 jan. 15. Családy, Andrej kaplán
1959 jan. 1. 1989 nov. 1. Bitter, Štefan správca farnosti dekan dištr. žilin. a rajec., 1977 síd. kanonik nitr.
1960 jan. 15. 1961 sept. 1. Slovák Tibor, ThDr. kaplán
1962 júl 15. 1962 sept. 1. Martinik, Anton kaplán
1964 - - 1969 - - Kopásek, Anton kaplán
1969 - - 1970 - - Trulík, Blažej kaplán
1970 febr. 1. 1971 - - Prokop, Emil, SVD kaplán
1971 - - 1972 júl 1. Danihel, Peter kaplán
1972 - - 1974 - - Čičmanec, Jozef kaplán
1974 - - 1977 - - Šmelka, Ján kaplán
1977 - - - - - Baričák Štefan kaplán
1981 - - 1983 - - Kováčik Anton kaplán
1982 aug. 13. 1985 - - Chromjak, Ján duchovná služba Ústav sociálnej starostlivosti na Straníku, výpomoc v žilinskej farnosti
1983 - - 1987 - - Nižník, Štefan kaplán
1984 - - 1985 - - Keblušek, Michal kaplán
1984 - - 1996 - - Michalička, Ján duchovný správca 1976 prosynod. sudca, 1992 monsignor
1985 - - 1988 - - Šelinga, Jozef kaplán
1988 - - 1989 - - Licsko, Valent kaplán
1989 nov. 1. +2002 jan. 30. Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti 1990 dekan, 11. febr. 1997 pápež. prelát
1990 - - 1991 - - Stromček, Ladislav kaplán 1990–1994 šéfredaktor č. ZRNO
1991 - - 1992 - - Janech, Michal kaplán
1991 - - 1992 - - Konc Jozef, OFMCap kaplán
1991 - - 1996 - - Stromček, Ladislav kaplán gym. sv. Františka, 1991-98 pastorácia vysokoškolákov
1992 - - 1999 - - Karlík, František, SDB výpomocný duchovný
1994 - - 1995 - - Domian, Anton kaplán
1996 - - 2001 - - Stromček, Ladislav rektor kostola kostol sv. Barbory, 1998-2002 univerzitný kaplán a duch. správca UPeCe Žilina, 1999 ThLic.
2002 - - 2008 - - Stromček, Ladislav administrátor, farár 2002-2008 dekan, 2007 monsignor
2005 - - 2007 - - Kramara, Martin kaplán
2005 - - - - - Benko, Pavol, SF výpomocný duchovný
2008 - - 2016 - - Stromček, Ladislav generálny vikár 2010 ThDr.
2010 - - - - - Noga Anton výpomocný duchovný 2013 penitenciár