logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrútky

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1899
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Vrútky: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica) po 1877 zlúč. o. Dolné Vrútky a Horné Vrútky; 1949–1954, 1971–1990 pričl. k o. Martin.
1882 Alsóruttka és Felsőruttka, 1888–1913 Ruttka, 1920 Dolné [Vrútky] a Horné Vrútky, 1927–1949, 1954–1971, 1990– Vrútky
-------------------
Dolné Vrútky: 1773 Alsó-Rutka, Nizne Wrutky, 1786 Alschó-Rutka, Nižné Vruti, 1808 Alsó-Ruttka, Dolní Wrutky, 1863, 1877 Alsóruttka, 1873 Alsórutka
Horné Vrútky: 1773 Felső-Rutka, Wissne Wrutky, 1786 Felschő-Rutka, Wissné Vruti, 1808 Felső-Ruttka, Horní Wrutky, 1863, 1877 Felsőruttka, 1873 Felsőrutka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Priekopa (2.500), k. Pov. sv. Kríža (1773), 2. Lipovec (200), 3. Kľačany (120).
Stručné dejiny:
Farnosť tu bola starobylá. Vizitátori r. 1559 a 1560 ju opisujú ako biednu, lebo zemania, ktorí by mali byt patrónmi, sa medzi sebou hašteria. Píšu, že bolo 17 zemianskych rodín. Za reformácie boli osudy farnosti podobné ako iných na okolí. Keď však dotácia farára sa veľmi zmenšila a nebolo ani patróna, nebolo možné udržať farára. Na začiatku 18 st. sa stali Vrútky filiálkou sučianskej farnosti. Keď sa na konci 19. st. prisťahovalectvom stále zvyšoval počet veriacich, začali sa miestni veriaci dožadovať samostatnej duchovnej správy a tak bola r. 1899 oživená farnosť. Pripojená bola Priekopa.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Saul(1332,Vrútky) farár
1560 sp. - - - - Martin (Vrútky, 1560) farár
1675 jún 15. 1680 - - Viola Andreas. farár
1680 apr. 16. 1682 feb. 6. Martinkovič, František farár
1682 feb. 12. 1700 - - Hieronymi, Juraj farár
1700 aug. 19. 1710 ? - Borniczky Joannes farár
1710 ? - 1899 - - farnosť bola spravovaná zo Sučian
1899 - - 1903 - - Halko, Zoltán farár obnovila sa farnosť
1900 - - 1901 - - Stiffel Ladislav kaplán
1903 - - 1930 - - Komora, Ján farár
1903 - - 1905 - - Kocák, Michal (1880-1953) kaplán
1907 august 1. 1811 - - Fegyveres, Viliam kaplán
1913 - - 1914 - - Švehlík Jozef kaplán
1923 - - 1925 - - Haspra, František kaplán
1930 - - 1942 - - Miko, Juraj farár
1930 - - 1932 - - Lednický, Anton kaplán
1932 - - 1932 - - Majerčák, Pavol kaplán
1934 - - 1935 - - Mišík, Mikuláš kaplán
1935 - - 1935 po - Huťka, Jozef kaplán
1939 po - 1939 po - Maruška, Ľudovít kaplán
1941 - - 1942 - - Slivka, Ján (1910-1989) kaplán
1942 - - 1949 - - Veselovský, Anton farár 1943 školský inšpektor
1942 po - 1943 - - Kliman, Jozef kaplán
1943 - - 1944 - - Zjara, Vojtech kaplán
1944 - - 1948 - - Straka, Jozef (1914-1977) kaplán
1949 - - 1950 - - Bella, Ondrej kaplán
1949 - - 1953 - - Prokian, Anton farár
1950 - - 1954 - - Čeman, Jozef kaplán
1953 - - 1954 - - Majer, Stanislav kaplán
1953 - - 1961 - - Láclavík, Martin správca farnosti
1954 - - 1956 - - Šimunek, Anton kaplán
1956 - - 1959 - - Piecka, Štefan kaplán
1956 - - 1957 - - Klaiban, Rastislav kaplán
1959 - - 1962 - - Majer, Stanislav kaplán
1961 - - 1963 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1963 - - 1965 - - Krajan, Milan správca farnosti
1965 - - 1969 - - Táska, Štefan správca farnosti
1965 - - 1967 - - Klimo, Ján (1943-2007) kaplán
1966 - - 1966 po - Ďurica, Ján, SJ kaplán
1966 júl - 1966 aug. - Koštialik, Viktor kaplán
1967 - - 1967 po - Baláž, Rudolf kaplán
1968 - - 1969 - - Klimo, Ján (1943-2007) kaplán
1969 - - 1975 jan. - Zaťko, Matej správca farnosti 1974 asesor
1970 - - - - - Galusek, Karol výpomocný duch.
1974 - - 1975 - - Závodský, Jozef (1927-1993) kaplán
1975 - - 1980 - - Závodský, Jozef (1927-1993) správca farnosti 1977 č. dekan
1975 - - 1977 - - Bartošík Dušan kaplán
1976 - - 1977 - - Fritz Anton kaplán
1980 - - 1990 jan. - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti
1990 dec. 1. 1994 sept. 22. Horvát, Jozef (1917-1998) výpomocný duchovný