logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Varín

Zriadenie:
od roku 1200
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1233)
Iné mená:
Varín: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1960–1990 pričl. o. Nezbudská Lúčka.
1773 Varin, 1786 Warin, 1808 Varin, Wařín, Warýn, 1863–1913 Várna, 1920– Varín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Gbelany (1.100), kap. P. M. Nep. Poč., cint. (1750), 2. Krasňany (997), 3. Nededza (826).
Stručné dejiny:
Počiatok varínskej farnosti Podľa „ Schematizmus diocesis nitriensis “ varínska fara bola založená okolo roku 1200. Je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, (kaplnka zasvätená svätému krížu) nepriamo sa uvádza jeho vznik v r.1180.Patrila do Nitrianskeho biskupstva,ktoré je najstaršie v strednej Európe. Bula pápeža Jána VIII. „Industriae tuae“ uvádza Nitrianske biskupstvo v roku 880.
Nový majiteľ Starého hradu Varín, Bohumír, mal záujem nahradiť drevený kostolík, stojaci na sútoku rieky Varínky a Váhu, postaveným z kameňa. Výstavba prvej časti kostola orientovaného na východ začala štvorcovým pôdorysom románskeho typu s pristavenou vežou. Tento bol v r. 1223 zasvätený P. Márii. Naši predkovia sa potešili, veď mať vlastný chrám, bolo vecou cti a hrdosti.
V r.1431 Varín zničili a vypálili husiti a ich hlavným stanom bol farský kostol. Potom prišla Lutherova reformácia, ku ktorej sa pridali najmä zeme páni a s nimi aj pospolitý ľud. Keď rodina Pongráczovcov prešla na stranu reformácie, aj poddaní museli prijať náboženstvo zemepána. Týmto sa rozhodlo o voľnom pôsobení nového učenia v celej varínskej farnosti. V období roku 1550 nastúpil do našej farnosti katolícky kňaz Ján Veselý (1550-1568), ktorého stúpenci Luthera prenasledovali a farnosť musel opustiť. Prvé, čo urobili bolo, že odobrali katolíkom kostol. V r.1568, keď nastúpil do varínskej školy rektor Mojžiš Bánovský, syn organistu a skladateľa evanjelických náboženských piesní, škola bola evanjelická a pôsobili tu evanjelický kazatelia.
Až v r. 1673 okolo sviatku Narodenia Panny Márie, dostali katolíci kostol späť a aj katolíckeho kňaza a odvtedy je farnosť katolícka.
Pramene:
http://www.varin.fara.sk/ [19.10.2019]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 - - 1368 - - Šebastián(Varín,1332) farár
1430 - - - - - Peter(Varín,1430) farár
1550 - - 1568 - - Veselý, Ján farár
1568 - - 1673 - - evanjelickí farári
1673 - - 1676 - - Jaslóci, Juraj farár
1676 - - 1680 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
1680 - - 1686 - - Veselej, Ján farár
1686 - - 1712 - - Smutko, Michal (1657-1727) farár
1712 - - 1726 - - Kostka, Gašpar farár
1726 - - 1741 - - Vítnický, Imrich farár
1741 - - 1752 - - Barankovič, Jozef farár
1752 máj - 1768 - - Fedor, Jozef farár
1753 - - 1755 - - Očovský, Bazil, OFM kaplán
1755 - - 1755 po - Málik, Celzus, OFM kaplán
1755 po - 1756 - - Zemánek, Martin kaplán
1760 - - 1761 - - Dubický, Vavrinec kaplán
1761 - - 1763 - - Kuzlík, Florián kaplán
1763 - - 1765 - - Machovič, Anton kaplán
1765 - - 1768 - - Škutecký, Theodor kaplán
1768 - - +1781 - - Huljak, Ján(1736-1781) farár
1770 - - 1771 - - Kitler, Celsus kaplán
1771 - - - - - Ballo, Štefan kaplán
1781 - - 1788 - - Benyacs, Mikuláš farár
1781 - - 1782 - - Tvrdošínsky, Michal, OFM kaplán
1782 - - 1789 - - Špál, Ladislav, OFM kaplán
1788 - - +1824 júl 7. Salmaj, František farár
1800 - - +1832 August 20. Minárik, Ondrej kaplán
1805 - - 1808 - - Krabáč, Mikuláš kaplán
1809 - - 1810 - - Prídavka, Jozef kaplán
1814 - - 1822 - - Rek, Ján kaplán
1824 - - 1844 - - Prídavka, Jozef farár
1838 - - 1844 - - Šimoník, Jozef kaplán
1844 - - 1849 - - Šimoník, Jozef farár
1844 - - 1847 - - Rábek, Pavol kaplán
1847 - - - - - Landek, Karol kaplán
1847 - - 1850 - - Beliš, Ján Alojz kaplán
1850 - - 1850 - - Lenčo, Juraj kaplán
1850 - - 1853 - - Lenčo, Juraj administrátor, farár
1852 - - 1853 - - Zlatáry, Ján kaplán
1853 - - +1905 dec. 19. Zlatáry, Ján farár 1870 dekan, 1888 Nitra kanonik, 1903 titul opát
1855 - - 1858 - - Gerháth, Michal kaplán
1858 - - 1860 - - Pick, Alojz kaplán
1860 - - 1862 - - Uškert, Ján kaplán
1862 - - 1863 - - Kramara, Ján kaplán
1865 - - 1869 - - Bednár, Andrej kaplán
1868 - - 1870 - - Ceizel, Ján (1841-1894) kaplán
1871 - - 1879 - - Biringer, Pavol kaplán
1879 - - 1880 - - Hátrik, Ján kaplán
1883 - - 1884 - - Farkaš, Ján (1859-1895) kaplán
1883 - - 1885 - - Aleithner, Jozef kaplán
1884 - - 1886 - - Némethy, Jozef (Varín, 1884) kaplán
1886 - - 1888 - - Bielik, Imrich kaplán
1888 - - 1892 - - Gašparec, Ignác kaplán
1891 - - 1894 - - Učnay, Štefan (1868-1929) kaplán
1892 - - 1894 - - Ukonay, Štefan kaplán
1894 - - 1896 - - Pelikán, Jozef kaplán
1896 - - 1905 - - Adamík, Ignác kaplán
1898 - - 1898 - - Markovič, Klement kaplán
1899 - - 1899 po - Buday, Jozef kaplán
1905 - - +1947 aug. 15. Adamík, Ignác administrátor, farár
1906 - - 1906 - - Púchovský, Jozef kaplán
1916 - - 1917 - - Kunda, Rudolf kaplán zastup. Čadca a Močenok
1923 - - 1923 - - Cisár, Jozef kaplán
1932 - - 1934 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán
1934 - - 1934 - - Kišš Desiderius kaplán
1934 - - 1934 po - Štefánek, Jozef kaplán zároveň správca farnosti Dolná Tížina
1935 - - 1936 - - Borkovič, Ján kaplán
1936 - - 1937 - - Mikuš, Jozef kaplán
1936 po - 1937 - - Bucko, Anton kaplán
1937 - - 1939 - - Záň, Augustín J. kaplán
1939 po - 1940 - - Mišák, Ladislav kaplán
1940 po - 1942 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
1942 marec 1. 1943 sept. 1. Barát, Marcel kaplán
1943 po - 1945 - - Kalamen, Július kaplán
1945 po - 1947 - - Rekem, Ján kaplán
1947 - - 1957 - - Hedera, Albert správca farnosti, farár
1948 - - 1951 - - Kutiš, Ján kaplán
1954 - - 1957 - - Mikunda, Celestín kaplán
1956 - - 1958 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1957 po - 1959 - - Domin, Anton správca farnosti
1959 - - 1982 - - Grman, Koloman správca farnosti
1973 - - 1973 - - Kondé, Pavol kaplán
1976 - - 1980 - - Pagáč Marián kaplán
1980 po - 1982 - - Paliatka, Peter kaplán
1982 - - 1991 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
1991 - - 1996 - - Duník, Stanislav farár
1995 - - 1996 - - Sliepka, Jozef kaplán
1998 - - 1998 po - Janíček, Jozef kaplán