logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Valaská

Zriadenie:
1675
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Valaská: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1953 vyčl. o. Podbrezová.
1773, 1863–1882 Valaszka, 1786 Walaszka, 1808 Valaszka, Walaská, 1888–1902 Olaszka, 1907–1913 Garamolaszka, 1920– Valaská
Stručné dejiny:
Pôvodne patrila ako filiálka ku breznianskej farnosti. R. 1612 zriadil zemepán G. Tribell farnosť. Keďže bol ev., aj farnosť bola taká. K nej patrili Hronec, Osrblie, H. Lehota a Sihla. R. 1675 gen. Collalto zaujal farnosť a dal ju do duch. správy piaristom. Spravovali ju dva roky. Potom prišli svetskí kňazi. Tököliovci zajali F Višnockého a odviedli do Klenovca. Po nom sa ujal správy M. Miriss. R. 1682 však vypovedali kat. farára a zaujali ev. Za Rákoczyovcov znova sa jej zmocnili ev. Po skončení bojov je v kat. správe. Okolo r.1615 založil Tribell faru aj v H. Lehote, tá vtedy odbudla. CV 1785 sa ponosuje na Sihlu, kde je 116 duší a cesta trvá 6 hodín. Pridelili ju teda ku Č. Balogu, neskoršie ku Lomu n/Rimavicou. Osrblie pridelili novej fare v Hronci. Teraz je to farnosť jednej obce, lebo Bystrá pripadla Mýtu.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 sp. - 1674 - - Mikuláš (Valaská, 1673) farár
1674 sp. - - - - P. Gyurcsányi Nicolaus, S. J farár
1674 dec. 3. +1678 - - Visnyovszky Stephanus. farár
1678 aug. 31. 1681 feb. 7. Miris, Mikuláš farár
1681 sp. - - - - Mikovič, Juraj farár
1683 - - 1683 - - Miris, Mikuláš farár
1689 apr. - 1689 - - Miskay, Michal farár
1689 - - - - - Pavlovič, Ján farár
1690 apr. 12. 1692 - - Szerdahelyi, Ján František farár
1692 - - 1692 - - Biely, Juraj farár
1692 apr. 22. 1694 dec. 31. Miskay, Michal farár
1695 jún 1. 1703 - - Lovčáni, Juraj farár
1703 apr. 16. 1709 dec. 7. Sinkay, Andrej farár
1709 dec. 7. 1727 - - Bošáni, Vojtech farár
1727 - - 1742 dec. 2. Mialtró, Pavol farár
1743 jan. 18. 1749 apr. 5. Lindauer, Jozef farár
1749 apr. 29. 1752 feb. 23. Fektor, Andrej farár
1752 apr. 7. +1753 sept. 16. Barinka, Jozef farár
1753 okt. 24. +1765 máj 17. Pauchner, Vít Ján farár
1765 aug. 31. 1771 apr. 19. Koron, Žigmund farár
1771 apr. 19. 1794 - - Vavrovič, Štefan farár
1794 - - 1809 - - Kollárovič, Štefan farár
1809 - - 1823 - - Khern, Ignác Ján farár
1821 sp. - - - - Hauser, Juraj kaplán
1822 sp. - - - - Kmety Antonius kaplán
1823 - - 1829 - - Hrdina, Ignác farár
1823 sp. - - - - Krutek, František kaplán
1824 - - 1826 - - Gárdassy, Ján kaplán
1826 sp. - - - - Korillyi, Anton kaplán
1827 sp. - - - - Etthofer, Ján kaplán
1828 sp. - - - - Laho, Matej (1800-1837) kaplán
1829 sp. - - - - Röthling, Ignác kaplán
1829 - - 1851 - - Vadáni, Jozef farár
1834 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán
1835 sp. - - - - Lepáček, Štefan kaplán
1836 sp. - - - - Herban, Michal kaplán
1837 sp. - 1838 sp. - Volkober Ján kaplán
1851 - - 1851 - - Sásik, Vojtech administrátor
1851 - - 1863 - - Tholt Štefan farár
1863 - - 1876 - - Liegerhoffer, Jozef farár
1876 - - 1879 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
1879 - - 1879 - - Takáč, Koloman administrátor
1879 - - 1891 - - Prokša, Ján farár
1891 - - 1892 - - Kúdelka, Anton administrátor
1892 - - 1929 - - Bobok, Rudolf farár
1929 - - 1932 - - Záhora, Ján farár
1932 - - 1936 - - Gröbl, Andrej farár
1936 - - 1937 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
1937 - - 1940 - - Citterberg, Eugen farár
1940 - - 1944 - - Minárik, Michal správca farnosti
1944 - - 1945 - - Straka, Jozef (1903-1971) administrátor r. 1945 suspenzia, 1948 verejne exkom.
1945 - - +1986 sept. 2. Vačko, Anton správca farnosti