logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stropkov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Božieho Tela (14. st.)
Iné mená:
Stropkov SP/PV zemplín. 1964 pričl. o. Bokša (1957 vyčl. o. Baňa). 1773 Sztropko, Stropkow, 1786 Stropko, 1808 Sztropkó, Stropkow, 1863–1913 Sztropkó, 1920– Stropkov Bokša: 1773 Boksa, Boxa, 1786 Bokscha, 1808 Boksa, Bokssa, 1863–1913 Boksa, 1920 Bokša, Bokši, 1927–1964 Bokša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Paňa (180), k. sv. Kríža (1949), 2. Breznica (790), k. sv. Jozefa (1763), 3. Chotča (300), k. B. S. J. (1910), 4. Sitníky (410), k. P. M. Kráľ. Vesmíru (1973), 5. Bokša, 6. Breznička, 7. Brusnica, 8. Bystrá, 9. Gribov, 10. Havaj, 11. Jakušovce, 12. Kolbovce, 13. Krišľovce, 14. Kružinec, 15. Makovce, 16. Malá Driečna, 17. Malé Bukovce, 18. Malé Staškovce, 19. Miroľa, 20. Potôčky, 21. Pravrovce, 22. Pucák, 23. Repejov, 24. Ruská Poruba, 25. Solník, 26. Suchá, 27. Varechovce, 28. V. Driečna, 29. V. Bukovce, 30. Veľké Staškovce, 31. Veľkrop. 32. Vojtovce, 33. Vyškovce, 34. V. Oľšava, 35. Závada.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1518 sp. - - - - Michal(1518,Stropkov) farár
1545 sp. - - - - Andrej(1545,Stropkov) farár
1622 - - 1767 - - Spravujú františkáni
1767 - - 1769 - - Novák, Michal farár
1769 - - 1788 - - Fric, Ján farár
1782 - - 1790 - - Apáthy, Bernard, OFM kaplán
1788 - - 1809 - - Leporis, Martin Michal farár
1809 - - 1827 - - Proháczka, Matej farár
1814 ? - - - - Horányi, Valentín, OFM kaplán
1815 - - 1816 - - Švaňo, František Xaver, OFM kaplán
1819 ? - - - - Valicsek, Dominik, OFM kaplán
1823 ? - - - - Laczko, Eustach, OFM kaplán
1824 ? - - - - Michna, Samuel, OFM kaplán
1826 ? - - - - Rieczky, Medard, OFM kaplán
1827 - - 1828 - - Kulich, Lambert
1828 ? - 1829 ? - Kissko, Rudolf, OFM kaplán
1828 - - 1837 - - Halász, Juraj [Ribár] farár
1830 - - 1831 - - Villem, Paulinus, OFM profesor
1833 ? - 1844 ? - Orcsik, Tadeáš, OFM kaplán
1835 ? - - - - Hisch, Gracián, OFM v_konvente
1835 ? - 1837 ? - Váry, Ľudovít, OFM kaplán
1837 - - 1839 - - Szurmik, Jozef administrátor
1837 ? - 1839 ? - Váry, Ľudovít, OFM v_konvente
1837 ? - 1837 - - Kozma, Valér, OFM v_konvente
1839 ? - - - - Váry, Ľudovít, OFM kaplán
1839 - - 1855 - - Neumer, Juraj administrátor
1840 - - 1840 - - Harnatovszky, Lambert, OFM kaplán
1844 ? - 1853 ? - Maršalko, Candidus, OFM kaplán
1847 ? - 1849 - - Philipp, Urban, OFM v_konvente
1856 - - 1863 - - Majlát, Michal administrátor
1863 - - 1869 - - Kasanický, Anton administrátor
1869 ? - 1881 - - Rendár, Albert, OFM v_konvente
1869 - - 1900 - - Degró, Peter administrátor
1898 - - - - - Blahó, Alojz, OFM kaplán
1900 - - 1903 - - Jablonszky, Kornél, OFM administrátor
1903 - - 1906 - - Virág, Pavol administrátor
1907 - - 1913 - - Čintalan, Michal administrátor
1913 - - 1935 - - Inczinger, František administrátor
1914 - - 1915 - - Vaskó, Juraj kaplán
1925 ? - - - - Lesák, František, CSsR kaplán
1934 - - 1934 po - Klasovský, Štefan kaplán
1936 - - 1939 - - Jerga, Andrej administrátor
1939 - - 1940 - - Konkoľ, Peter, CSsR kat.
1939 - - 1944 - - Ducko, Štefan správca farnosti
1944 - - 1950 - - Varga, Štefan farár
1945 - - 1945 - - Lipka, Andrej kaplán
1948 - - 1950 - - Umstädter, Tibor kaplán
1950 - - 1954 - - Wilk, Alfréd kaplán zákl.voj.sl.
1950 - - 1951 - - Umstädter, Tibor administrátor
1952 - - 1959 - - Kišiday, Juraj administrátor
1959 - - 1972 - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1967 jún 1. 1971 okt. 1. Kočiš, Ján, CSsR kaplán
1971 - - 1972 - - Juruš, Gabriel kaplán
1972 - - 1973 - - Juruš, Gabriel doč.správca farnosti
1973 - - 1987 - - Tuleja, František administrátor
1973 - - 1974 - - Juruš, Gabriel kaplán
1974 - - 1977 - - Novobilský, Anton kaplán
1974 - - 1975 - - Pristaš, Štefan kaplán
1978 - - 1980 - - Fabian, Anton kaplán
1980 - - 1981 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
1980 - - 1981 - - Takáč Juraj kaplán
1981 - - 1985 - - Marton, Pavol kaplán
1985 - - 1988 - - Bugoš, Pavol kaplán
1985 - - 1985 - - Lopata, Jozef, SJ kaplán
1988 - - 1988 - - Fejczo, Eugen, PaedDr kaplán
1988 - - 1990 - - Lesník Anton administrátor
1989 - - 1990 - - Gabzdil, Miroslav kaplán
1989 - - 1990 - - Vaňo, Štefan kaplán
1990 - - 1991 - - Porvazník, Miroslav kaplán
1990 - - 1990 - - Franc, Ladislav administrátor
1991 - - 1991 - - Čižmár, Marián farár
1991 - - 1992 - - Kyšeľa, Miroslav kaplán
1991 - - 2003 - - Kaminský, Pavel farár
1992 - - 1993 - - Matuševský, Egíd kaplán
1993 - - 1994 - - Novák, Jozef kaplán
1994 - - 1995 - - Berta, Marián, JCDr kaplán
1995 - - 1996 - - Hudák, Pavol, SVD kaplán
1996 - - 1997 - - Eliáš, Marek kaplán
1997 - - 1999 - - Onderčin, Ľuboš kaplán
1999 - - 2001 - - Vaščák, Augustín kaplán
2001 - - 2003 - - Paľovčík, Michal kaplán
2002 - - 2003 - - Kyšeľa, Peter kaplán
2003 - - 2004 - - Spišák, Jozef kaplán
2003 - - 2006 - - Aľušík, Peter kaplán
2003 - - - - - Švec-Bilý, Ján farár
2004 - - - - - Kohut, Jozef kaplán
2006 - - - - - Veľas, Marek kaplán