logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štiavnik

Zriadenie:
od XVI. storočia
Titul kostola:
sv. Františka Seraf. (1771)
Iné mená:
Štiavnik: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Scsavnik, Sčawnik, 1808 Scsávnik, Styávnik, Ssťáwník, 1863 Scsavnik, 1873 Stjavnik, 1877–1882 Scsavnik, 1888–1902 Styávnik, 1907–1913 Trencsénselmec, 1920 Štiavník, 1927–1946 Šťavník, 1946– Štiavnik
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Hvozdnica (1.200), kap. P. M. Lurd. (1925).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1578 sp.? - - - - Krištof evanjelický farár
1591 - - 1597 - - Garna, Matej evanjelický farár
1597 - - 1612 - - Textorius, Ján evanjelický farár
1612 - - 1629 - - Caprinus (Capko), Melchior evanjelický farár
1630 - - 1672 - - Ambrosiades, Pavol evanjelický farár
1673 - - 1683 - - Lazicius, Christian licenciát
1683 - - 1685 - - ? evanjelický farár
1685 - - 1691 - - Bartovič, Mikuláš(licenciát) licenciát
1691 - - 1695 - - Osláni, Pavol farár
1695 - - 1697 - - Ribáni, Juraj Jozef, S.J. farár
1697 aug. 4. 1698 - - Kanovič, Ján farár v matrike Juraj
1699 ? - 1701 ? - Čepčíni, Andrej farár
1702 ? - 1704 ? - Repkay, Pavol farár
1705 - - 1710 - - Ján Sapácius (Sapák) evanjelický farár
1710 ? - 1712 - - Stephánik, Andreas farár
1713 - - 1714 - - Raphaelis, Andreas excurrendo z Predmiera
1714 - - 1715 - - Percz, Josephus farár
1715 - - 1717 - - Hubáczy, Joannes farár
1717 - - 1719 - - Horánszky, Franciscus farár
1719 - - 1724 - - Domaniczky, Mathias farár
1724 - - 1741 - - Bartovič, Mikuláš farár
1741 sept. 10. 1746 júl 18. Kozusnik, GodefridusAndreas farár
1746 júl 18. 1762 - - Dubnický, Štefan(1746) farár
1762 - - 1768 dec. - Langauf, Ignác farár
1768 dec. - 1774 - - Farkass, Joannes farár
1774 máj 1 1777 - - Hazucha, Martinus farár
1777 jún 28. 1790 - - Bleho, Jozef farár
1790 okt. 23. +1804 febr. 17. Hess, Ján Nepomuk, OSsT farár
1804 - - 1813 - - Taugh, Josephus farár
1813 - - 1840 - - Chudý, Ján farár
1836 - - 1846 - - Kardoss, Antonius kaplán
1841 - - 1846 - - Kardoss, Antonius farár
1845 - - 1848 - - Hanzel, Andrej kaplán
1846 - - 1847 - - Bakič, Jozef farár
1848 - - +1870 jún 24. Ullmann, František farár
1859 - - 1860 - - Uškert, Ján kaplán
1860 - - 1866 - - Pick, Alojz kaplán
1869 - - 1870 - - Scheffel, Anton kaplán
1870 - - 1910 - - Ballay, Štefan farár
1870 - - 1875 - - Gramantik, Juraj kaplán
1877 - - 1878 - - Kapala, Štefan kaplán
1879 - - 1880 - - Gramantik, Juraj kaplán
1881 - - 1884 - - Zaťkovič, Anton kaplán
1884 - - 1885 - - Grebeň, Ján kaplán
1885 - - 1886 - - Turček, Jozef (1861-1936) kaplán
1887 - - 1890 - - Frátrik, Alexius kaplán
1891 - - 1892 - - Opatovský, Jozef kaplán
1898 - - 1899 - - Pelikán, Jozef kaplán
1901 - - 1912 - - Fraštacký, Anton kaplán
1905 - - 1908 - - Dúbravský, Karol kaplán
1908 - - 1910 - - Bednárik, Vincent kaplán
1910 - - 1910 - - Briestenský, Ján administrátor
1910 - - 1911 - - Židek, Anton administrátor
1911 - - 1911 - - Rektory, Július interný administrátor
1912 - - 1923 - - Tichý, Celestín farár
1923 - - 1935 okt. 23. Mendel, Jozef farár
1927 - - 1928 - - Žatko, Jozef (1904-1986) kaplán
1931 - - 1933 - - Blažek, Albín kaplán
1933 - - 1934 - - Štefánek, Jozef kaplán
1934 - - 1934 po - Mikuš, Félix kaplán
1935 - - 1936 - - Horváth, Pavol administrátor
1936 júl 1. 1936 - - Családy, Andrej kaplán
1936 - - 1938 - - Čaprnka, Augustín administrátor
1936 - - 1936 - - Borkovič, Ján kaplán
1937 marec 1. 1937 máj 1. Haranta, Ján kaplán
1937 - - 1938 - - Michalík, Anton kaplán
1938 - - +1984 okt. 22. Blažek, Albín administrátor, farár 1973 č. dekan
1941 - - 1942 - - Melo, Jozef kaplán
1943 - - 1944 - - Bednárik, Ľudovít kaplán
1947 - - 1949 - - Brath, Jozef kaplán
1949 - - 1950 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1949 - - 1951 - - Rosa, Andrej kaplán
1954 - - 1955 jún 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
1955 - - 1956 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
1956 - - 1957 - - Špaňúr, František kaplán
1960 - - +1969 dec. 27. Balušík, Jozef dôchodca
1964 - - +1977 marec 24. Mišák, Ladislav kaplán
1977 - - +1987 jún 5. Trulík, Blažej kaplán
1984 - - 1989 - - Gavenda, Pavol správca farnosti
1989 - - 1990 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
1990 - - 1995 - - Sýkora, Pavol farár
1995 - - 2001 - - Lieskovský, Cyril správca farnosti