logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Staré Hory

Zriadenie:
1776
Titul kostola:
Navštívenia P. Márie
Iné mená:
Staré Hory: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808–1990 pričl. o. Turecká.
1786 Altgebirge, 1808 Sztare Hori, Óvár, Veteres Montes, Alt-Gebürg, Staré Hory [a] Druhásztrana, Druhá Strana, Alsó-Jelenecz, Dolní Jeleněc, Felső-Jelenecz, Horní Jeleněc, Kis-Tureczka, Malá [Turecká], Nagy-Tureczka, Welká [Turecká], Valentová, 1873–1913 Óhegy, 1920– Staré Hory
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Turecká (230), kap. P. M. Ruž. (1907), 2. Dolný Jelenec
Stručné dejiny:
Je podivné, že farnosť vznikla veľmi neskoro, hoci S .H. boli ľudnaté a pútnickým miestom. Keď prevzali jezuiti duchovnú správu na Šp. Doline, patrili S .H. sem. R. 1754 bola zriadená farnosť na Motyčkách. S. H. pripojili k nim. R. 1776 bola tu systemizovaná farnosť. Okolo 1784 bola systemizovaná aj kaplánska stanica. Dôležitá zmena sa stala r.1941, keď správu pútnického miesta prevzala kongregácia redemptoristov. R. 1945 Ordinariát poveril redemptoristov aj vedením fary. Ich správa trvala do jari r. 1950. Odvtedy obsadzuje faru znova Ordinariát.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1778 - - 1788 - - Hessö, František Xaver, SJ farár
1788 - - 1800 - - Stephani Martin farár
1800 - - 1806 - - Kovalčík, Martin farár
1806 - - 1833 - - Vároš, Ignác farár
1821 sp. - - - - Pátek, František kaplán
1822 sp. - 1824 sp. - Tomanóczy Josephus kaplán
1825 sp. - 1826 sp. - Dancsek Andreas kaplán
1827 sp. - 1829 sp. - Dancsek Andreas kaplán
1830 sp. - 1833 sp. - Lacko, Štefan kaplán
1833 - - 1833 - - Lacko, Štefan administrátor
1833 - - 1842 - - Čillík, Jozef farár
1834 sp. - - - - Szmetanay Ján kaplán
1835 sp. - - - - Husár, Anton kaplán
1836 sp. - - - - Villmann, Andreas kaplán
1837 sp. - - - - Petrovič, Ján (-1852) kaplán
1838 sp. - - - - Szlatínyi Anton kaplán
1842 - - 1842 - - Petrovič, František administrátor
1842 - - 1845 - - Lepényi, Martin farár
1842 sp. - - - - Zeisel Ignác kaplán
1845 - - 1845 - - Fodor Michal (1815-1897) administrátor
1845 - - 1852 - - Huszóczy, Michal farár
1852 - - 1852 - - Sásik, Vojtech administrátor
1852 sp. - 1854 sp. - Očovský, Anton kaplán
1852 - - 1864 - - Kamaši, Matej farár
1856 sp. - - - - Mrva, Juraj kaplán
1858 sp. - - - - Hančok, Ignác kaplán
1860 sp. - - - - Buršák, Štefan kaplán
1862 sp. - - - - Gombár, Daniel kaplán
1863 - - 1865 - - Novosad, Juraj (1836-1904) kaplán
1864 - - 1864 - - Kluch, Ján (1827-1902) administrátor
1864 sp. - - - - Dubnický Jozef kaplán
1864 - - 1872 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
1866 sp. - - - - Gsell, Ján kaplán
1872 - - 1906 - - Hrivnák, Matej farár
1906 - - 1919 - - Roháč, Bartolomej farár
1909 - - 1910 - - Švehlík Jozef kaplán
1916 - - 1919 - - Berényi, Lukáš kaplán
1919 - - 1937 - - Bóry, Adolf farár
1921 - - 1921 po - Tomeček Vincent kaplán
1930 - - 1931 - - Chladný, Ignác kaplán
1931 - - 1931 po - Huťka, Jozef kaplán
1932 po - 1933 - - Róm, Róbert kaplán
1935 - - 1936 - - Kosťov Peter, ThDr. kaplán
1936 po - 1937 - - Korec, Jozef, ThDr. kaplán
1937 po - 1937 po - Noga, Jozef (1910-1953) kaplán
1937 - - 1938 - - Strelka, Ladislav kaplán
1937 - - 1945 - - Šimičák Jozef farár
1939 - - 1939 po - Šišan, Emil kaplán
1939 po - 1939 po - Maruška, Ľudovít kaplán
1940 - - 1944 - - Konkoľ, Peter, CSsR kaplán
1945 - - 1950 - - Konkoľ, Peter, CSsR farár
1947 - - 1951 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
1950 - - 1960 - - Mrva, Vincent Rudolf, OFM farár
1960 - - 1990 ? - Marcin, Ján (1922-2005) správca farnosti