logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sokolovce

Zriadenie:
1770
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Sokolovce: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Szokolocz, Sockolowetz, Sokolowcze, 1786 Sokolocz, 1808 Szokolócz, Sokolowce, 1863–1907 Szokolóc, 1913 Vágszakály, 1920– Sokolovce
Sokolovce p. Šarišské Sokolovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Jalšové (700), k. Ducha Sv. (1813), 2. Ratnovce (1.000), k. sv. Margity, p. m. (st.).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1770 jún 30. +1774 apr. - Košinka, Ján farár
1774 apr. - 1774 - - Taklaska Bernardinus,OFM farár
1774 - - +1806 feb. 6. Lavotta, Ján farár
1806 - - 1823 - - Halma, Jozef farár
1823 júl 7. 1823 okt. 28. Riššák, Ondrej farár
1823 dec. 11. +1847 mar. 6. Milkó Draskóczy, Alojz farár
1847 apr. 17. +1851 okt. 10. Csóka, Alexander farár
1851 - - 1855 - - Unger, Karol farár
1855 apr. 1. 1860 - - Kendfalvay, Ľudovít farár
1860 mar. 20. 1862 júl 16. Dologh, Anton farár
1862 sept. 22. 1869 apr. 1. Škrivánek, Móric farár
1869 apr. 1. 1869 máj 20. Holeksy, Jozef farár
1869 máj 20. 1911 - - Rastica, Teodor farár
1911 - - 1912 - - Duben Alexander administrátor
1912 - - 1938 - - Toller Karol farár
1938 - - 1940 - - Boháč František administrátor
1940 po - 1942 - - Kurucár, Michal Ján, CCG kaplán
1940 - - 1942 - - Nikolény, Alfonz Jozef, CCG správca farnosti
1941 - - 1943 - - Ondrejka, Koloman Marek, CCG kaplán
1943 - - 1952 - - Vančo, Anton Kamil, CCG farár
1952 - - 1959 - - Psársky, Jozef farár
1959 - - 1970 - - Žák František správca farnosti
1970 - - 1999 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti 1990 docent RKCMBF Bratislava, 1991 sudca arcidiecézneho súdu
1999 - - 2002 jún 30. Mikulka, Vojtech farár
2002 júl 1. 2006 júl 1. Sumec, Martin administrátor
2002 júl 1. 2006 - - Mikulka, Vojtech výpomocný duchovný
2006 - - - - - Krištofík Metod výpomoc
2006 júl 1. 2007 júl 1. Kováč Štefan, PhDr., PaedDr. farár