logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Smolník

Titul kostola:
sv. Kataríny Alex. (1804)
Iné mená:
Smolník GL/KI spiš. 1773 Szomolnok, Schmölnitz, Smolnik, 1786 Schmölnitz, Smolonok [!], Smolnyk, Schmelnicium, 1808 Szomolnok, Schmölnitz, Smolník, 1863–1913 Szomolnok, 1920 Smolník, 1927–1948 Smolník, Schmöllnitz, 1948– Smolník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Uhorná (520), k. P. M. Sedemb. (1759), kap. P. M. Snežnej (1813).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1790 ? - 1803 - - Rassinszky, Franciscus farár
1804 - - 1844 - - Gáll Xav. Franciscus farár
1811 sp - 1812 sp - Paulik Emericus kaplán
1811 sp - 1812 sp - Schnajder Joannes kaplán
1811 sp - - - - Zisz Ignatius kaplán
1812 - - 1813 - - Benyo, Matej, AA.LL kaplán
1821 sp - 1825 sp - Polák, Štefan (1786-1837) kaplán
1821 sp - 1827 sp - Knauer Antonius kaplán
1821 sp - - - - Klukovszky Andreas kaplán
1823 sp - - - - Urbanetz Paulus kaplán
1827 sp - 1830 sp - Czott Franciscus kaplán
1827 sp - 1830 sp - Zatureczky, Karol kaplán
1829 sp - 1831 sp - Jaacz Josephus kaplán
1831 sp - 1833 sp - Molnár Michael kaplán
1832 sp - 1833 sp - Fábian Josephus kaplán
1832 sp - - - - Andaházy Emericus kaplán
1833 sp - - - - Szepessy Antonius kaplán
1834 sp - - - - Szepessy Antonius kaplán
1834 sp - - - - Fábian Josephus kaplán
1834 sp - - - - Molnár Michael kaplán
1838 sp - - - - Lenner Nicolaus kaplán
1838 sp - 1840 sp - Kuszpan Joannes kaplán
1838 sp - 1841 sp - Schirgl Franciscus kaplán
1840 sp - 1844 sp - Chikán Stephanus kaplán
1841 sp - 1844 sp - Nikolássy Emericus kaplán
1844 - - 1849 - - Knauer Antonius farár Spravoval aj Štós
1850 - - 1859 - - Czott Franciscus farár
1853 sp - - - - Petrovics Josephus kaplán
1853 sp - - - - Schloszerik Josephus kaplán
1853 sp - - - - Lehotzky Antonius kaplán
1859 - - 1872 - - Petrovics Josephus farár
1873 - - 1889 - - Jeszenák, Ludovicus farár
1890 - - 1906 - - Marusinszky farár
1906 - - 1909 - - Tribaltsik Alexander farár
1910 - - 1925 ? - Sas Franciscus farár
1925 - - 1932 - - Vysocký, František správca farnosti
1932 - - 1952 - - Neznámy kňaz
1939 - - 1940 - - Schlosser, Pavol kaplán
1939 - - 1940 - - Litvin, Matej kaplán
1939 - - 1940 - - Schlosser, Pavol kaplán
1952 - - 1960 - - Vysocký, František správca farnosti
1955 - - 1955 - - Podolinský, Štefan kaplán
1958 - - 1960 - - Kojnok, Eduard kaplán
1960 - - 1961 - - Schlosser, Pavol správca farnosti
1960 - - 1964 - - Hlavatý, Vavrinec Ján, OFMConv kaplán
1961 - - 1968 - - Schlosser, Pavol
1964 - - 1967 - - Kojnok, Eduard kaplán
1968 - - 1968 - - Pataky, Jozef kaplán
1968 - - 1978 po - Čačko Jozef správca farnosti
1968 - - 1968 po - Majtán, Pavol kaplán
1969 - - 1969 - - Pataky, Jozef kaplán
1970 - - 1970 - - Lilko, František kaplán