logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Selce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol zasvätený pôvodne Všetkým svätým, od r. 1863 sv. Cyrilovi a Metodovi
Iné mená:
2093 Selce: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Szelecz, 1786 Selecz, 1808 Szelecz, Selec, Selce, 1863–1882 Szelec, 1888–1913 Szelcse, 1920– Selce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Šalková (700), k. sv. Rodiny (1897).
Stručné dejiny:
Farnosť je v obci starobylá. Spomína sa v páp. decimačných protokoloch ako „Omnium Sanctorum in Solio“ Uvádza ju Pazmáňov katalóg. Za reformácie prešla na novú vieru. R. 1673 bola vrátená katolíkom. Z počiatku ju spravovali jezuiti. 1674 prišli svetskí kňazi. Za tököliovcov bola ev. Za rákoczyovcov komisár ju prisúdil ev. R. 1710 sa vrátila katolíkom. R. 1863 sa tu konala tisícročnica Sv. Cyrila a Metoda.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Imrich (Selec, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Stanislav(1332,Selce) kňaz
1406 sp. - - - - Demeter (Selce, 1406) farár
1560 a 1561 - sp. - Andrej (Selce, 1560) farár
1630 - - 1634 sp. - Csereney, Michal farár
1639 sp. - - - - Báhonyi, Juraj farár
1674 - - 1677 - - Šumický, Ján farár
1677 - - 1679 - - Lubenský, Juraj farár
1679 - - 1684 - - Miskay, Michal farár
1684 apr. - 1686 - - Szerdahelyi, Ján František farár
1687 sept. 15. 1689 - - Pereszlényi, Imrich farár
1689 - - 1690 - - Szerdahelyi, Ján František farár
1690 apr. 12. 1692 apr. 22. Pavlovič, Ján farár
1693 apr. 11. 1696 - - Bobot, Ján Michal farár
1696 apr. 6. 1699 - - Humay, František Ján farár
1699 apr. 6. 1700 - - Osvaldóczy, Pavol farár
1700 - - 1709 - - Dávid, Ján farár
1709 dec. 7. 1711 - - Varini Joannes. farár
1712 - - 1718 sept. 12. Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1718 - - 1732 - - neznámy kňaz
1732 nov. 6. 1735 jún 13. Lacko, Matej farár
1735 jún 13. +1739 feb. 1. Zilkay Joannes. farár
1739 feb. 11. 1744 aug. 18. Stanek, Ján farár
1744 aug. 18. +1762 apr. 29. Mialtró, Juraj farár
1762 júl 3. 1778 - - Boledovič, Juraj farár
1778 - - 1791 - - Urami Michal farár
1791 - - 1797 - - Javorník, Štefan farár
1797 - - 1819 - - Veselý Adam farár
1819 - - 1819 - - Janík, Ján administrátor
1819 - - 1831 - - Simonyi, Ján farár
1828 sp. - - - - Vilček, Jozef kaplán
1829 sp. - - - - Huszóczy, Michal kaplán
1830 sp. - - - - Hajdák, Ondrej kaplán
1831 - - 1831 - - Thot Štefan administrátor
1831 - - 1834 - - Čillík, Jozef farár
1834 - - 1834 - - Lacko, Štefan farár
1834 - - 1845 - - Simonyi, Ján farár
1835 sp. - - - - Halabuk, Ján kaplán
1838 sp. - - - - Berlica, Jozef kaplán
1842 sp. - - - - Zimmermann Jozef kaplán
1845 - - 1854 - - Lepényi, Martin farár
1854 - - 1854 - - Peťko, Andrej (1763-1844) administrátor
1854 - - 1854 - - Bartáky, Jozef administrátor
1854 - - 1864 - - Plošic, Július farár
1864 - - 1868 - - Ivichich, Karol farár
1868 - - 1868 - - Boršický, Adolf administrátor
1869 - - 1881 - - Straka Juraj farár
1881 - - 1881 - - Brešťánsky, Jozef administrátor
1881 - - 1907 - - Šujanský, František farár
1907 - - 1907 - - Ludvik Gejza farár druhý raz
1907 - - 1935 - - Žembery Jozef farár
1935 - - 1965 - - Kapitáň, Anzelm farár
1965 - - 1967 - - Hríbik, Štefan farár
1967 - - 1977 - - Lepp, František (1911-1985) správca farnosti 1969 asesor
1977 - - 1983 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor
1983 - - 1991 - - neznámy kňaz
1991 - - 1992 - - Grešša, Stanislav farár