logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rykynčice

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1810
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Iné mená:
Rykynčice: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) 1964 zlúč. o. Dolné Rykynčice a Horné Rykynčice .
1964– Rykynčice
------------------------
Dolné Rykynčice: 1773 Alsó-Rakoncza, Unter-Rickinsitz, Dolne Rikincice, 1786 Alschó-Rakonza, Dolné Rikinczicze, Unter-Ruckinschitz, 1808 Alsó-Rakoncza, Dolní Rekynčice, Dolní Rykynčice, 1863–1913 Alsórakonca, 1920 Dolné Rikynčice, 1927–1964 Dolné Rykynčice
Horné Rykynčice: 1773 Felső-Rakoncza, Ober-Rickinsitz, Horne Rikincice, 1786 Felschő-Rakonza, Horné Rikinczicze, Ober-Ruckinschitz, 1808 Felső-Rakoncza, Horní Rekynčice, Horní Rykynčice, 1863–1913 Felsőrakonca, 1920 Horné Rikynčice, 1927–1964 Horné Rykynčice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Medovarce (30).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1672 jún 3. 1680 máj - Hudák, Štefan farár
1680 máj 15. 1681 feb. - Balažovič, Michal (17. storočie) farár
1681 mar. 7. 1710 máj - Hacko, Pavol farár
1710 máj 20. 1712 - - Lukáčovič, Juraj František farár
1712 máj 14. 1715 máj 18. Petróci, Jakub farár
1787 - - 1790 - - Ribecký, Štefan (1755-1828) farár
1791 Jan 1. 1829 jún 17. Navara, Jozef farár
1829 júl 7. 1841 - - Mészáros, Jozef (Mýtne Ludany, -1805) farár
1841 - - 1857 - - Vallus, Ján farár
1857 - - 1864 - - Szakmáry, Ján farár
1864 júl 4. 1874 aug. 24. Kittenberger, Štefan farár
1874 nov. 17. 1879 júl. 31. Kittenberger, Štefan farár
1879 aug. 17. 1886 - - Karácsonyi, Alexander administrátor, farár
1886 nov. 4. +1894 máj 17. Toman, Jozef (1853-1894) farár
1894 aug. - 1906 - - Hinffner, Vojtech farár
1906 - - 1908 - - Zelinka Rudolf farár
1908 - - 1914 - - Lang, Antonius farár Zastupujúci Stará Turá, v rovnakom roku farár Rykynčice.
1914 - - 1925 - - Kubina Joannes administrátor, farár
1926 - - 1927 - - Obert, Alexander administrator
1927 - - 1928 - - Šesták Július administrátor
1929 - - 1945 - - Dénes, Vojtech farár od 1943 asesor.
1945 júl - 1958 - - Ondrejmiška Karol administrátor 1945 adiutor
1958 - - 1971 - - Mešťánek, Justín, SDB správca farnosti
1971 - - 1975 - - Butaš, Rudolf, SDB správca farnosti
1975 - - 1983 - - Šútor, Emil správca farnosti
1983 - - 1990 - - Prachár Július, správca farnosti
1990 - - 2002 júl 1. Vadovič, Jozef farár